Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Štatistika o počte redemptoristov v Európe na začiatku roka 2016

V súčasnosti (k 1. januáru 2016) sa Konferencia redemptoristov Európy skladá z 15 jednotiek – 12 provincií (Rím, Neapol, Madrid, Lisabon, Dublin, Londýn, Svätý Klement, Viedeň-Mníchov, Francúzsko, Varšava, Praha, Ľvov), dve viceprovincie (Bratislava a Michalovce) a Región Svätého Gerarda. Je jedna medziprovinciálna komunita v Tirane v Albánsku a jedna komunita priamo závislá od Generálneho vedenia v Namur v Belgicku.

Do KRE patrí 1416 redemptoristov. Tu je ich počet v jednotlivých jednotkách: Varšava – 356, Svätý Klement – 196, Madrid – 141, Ľvov – 113, Dublin – 107, Viedeň-Mníchov – 106, Francúzsko – 96, Neapol – 68, Rím – 45, Bratislava – 45, Londýn – 42, Lisabon – 38, Praha – 12, Región sv. Gerarda – 14.

Počet komunít v Konferencii Európa: 163

Varšava – 32, Madrid – 18, Neapol – 16, Svätý Klement – 15 (vrátane s 5 tzv. komunitami seniorov), Ľvov – 12 (a 3 misijné stanice), Viedeň-Mníchov – 11, Dublin – 9, Rím – 8, Londýn – 7, Lisabon – 7, Francúzsko – 7, Bratislava – 6, Región sv. Gerarda – 6, Michalovce – 5, Praha – 3, Medziprovinciálna komunita v Albánsku – 1, Misia južné Belgicko – 1.

Veková štruktúra

pod 30: 75; 3140: 168;

41-50: 194; 51-60: 178; 61-70: 165;

71-80: 301; viac ako 80: 335.

Počet študentov kandidátov v rôznych etapách formácie: 111

Pred noviciátom: 20

Noviciát: 21

Po dočasných sľuboch: 50

Po doživotných sľuboch: 21.

Najviac kandidátov je v nasledujúcich jednotkách:

Varšava: 47 (pred noviciátom 9; noviciát 9; po dočasných sľuboch 24; po doživotných sľuboch 5);

Ľvov: 24 (pred noviciátom 1; noviciát 4; pod dočasných sľuboch 13; pod doživotných sľuboch 6);

Madrid: 7 (pred noviciátom 1; noviciát 3; po dočasných sľuboch 1; po doživotných sľuboch 2).

Redemptoristi Konferencie Európa pracujú v 24 krajinách:

Albánsko, Bielorusko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko (v Európe i v Ázii), Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia (Anglicko i Škótsko); a v Ázii v Kazachstane (Región sv. Gerarda), v Libanone a Iraku (Provincia svätého Klementa).

Väčšina redemptoristov v Európe je latinského obradu, ostatní sú gréckokatolíckeho, chaldejského a maronitského obradu. 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved