Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Bohoslovci redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície

Viceprovinciál indickej redemptoristickej jednotky Majela a profesor kristológie P. Ivel Mendana, sprostredkoval 17 študentom teológie  zo študentátu sv. Alfonza z Bangalore, púť na miesta iných náboženských tradícií. Navštívili spolu miesta kultu hinduistického, budhistického aj moslimského náboženstva. Cieľom bolo spoznať tieto náboženské tradície, ich hodnoty a zrnká Božieho kráľovstva prítomné v týchto tradíciách. Zaujímavé bolo vidieť, že niektorí  predstavitelia hinduizmu poznajú Ježišovu reč na vrchu a niektoré biblické pasáže. Všetky tri náboženstvá kladú dôraz aj na potrebu pôstu a služby ľuďom. Najzaujímavejším objavom bolo zistenie, že členovia náboženskej skupiny Ramakrishna študujú Bibliu a slávia Vianoce. Pred vstupom do modlitebne Gurudwara v meste Ulsoor sa študenti dozvedeli, že do nej môžu vstúpiť len ak budú rituálne čistí. Na tomto mieste im bolo ponúknuté jedlo, ktoré je podávané všetkým návštevníkom modlitebne, chudobným aj bohatým na znak toho, že pred Bohom sme si všetci rovní.

Druhé miesto, ktoré redemptoristi navštívili na svojej spoznávacej púti bola mešita v Ulsoore. Aj na tomto mieste sprievodca najprv vysvetlil potrebu očistenia pred vstupom do modlitebne. Sprievodca vysvetľoval potrebu komunitnej modlitby. Hovoril o moslimskej modlitbe “azan,” ktorá pripomína človeku, že modlitba je lepšia ako spánok. Spomínal, že moslimovia veria aj to, že pri každom moslimovi sú dvaja anjeli, jeden zapisuje dobré a druhý zlé skutky. Keď človek zomrie, jeho účty sú odnesené pred Boha, ktorý je spravodlivým sudcom. Povedal tiež, že prehrešky voči Bohu nám Boh môže odpustiť, ale zlo spáchané proti človeku nám môže odpustiť len človek, ktorému sme nejako ublížili.

Nakoniec sme navštívili budhistický chrám. Mohli sme pozorovať mníchov pri večernej modlitbe, v ktorej kladú dôraz na stíšenie mysle a správne dýchanie. S prekvapením sme si všimli, že medzi kandidátmi na mníchov boli aj mladí sedemroční chlapci.

Všetky tri náboženstvá, ktoré sme sa snažili trochu spoznať, kladú dôraz na úsilie, ktoré musí každý človek vyvinúť, aby dosiahol spásu. Na všetkých troch miestach kultu sme stretli pohostinných a štedrých ľudí. Všade nám pri výklade venovali minimálne hodinu. Mali sme možnosť zažiť to, že Boh skutočne požehnáva všetkých, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom. Uvedomili sme si tiež aj to, že Boží Duch pôsobí aj v iných náboženstvách a že jeho prejavy môžeme vidieť v snahe o rovnosť medzi ľuďmi, v úcte voči životu a dôraze na komunitný spôsobu života. Čas našej púte bol pre nás skutočnou inšpiráciou. V krajine ako je tá naša sa musíme učiť vstupovať do dialógu so všetkými. Prostredníctvom pravého dialógu sa vždy môžeme naučiť niečo nové. Je to totiž cesta budovania harmonického spolužitia a vytvárania spoločnosti, v ktorej všetci môžu nájsť dôstojné miesto pre život.

Ivel Mendana

Viceprovinciál indickej jednotky Majella

Zdroj: A pilgrimage with a difference. In cssrredemptoristi.com, 10/03/2015.

Príbuzné články:

Indická provincia Liguori má 25 rokov

V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice

Redemptoristi v Európe

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Provincia Viedeň – Mníchov

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Vietnamský redemptorista – Informačný hrdina

Vietnam – Pripravuje sa nový náboženský zákon

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved