DomovNovinkyRedemptoristi vo svete150 rokov londýnskej provincie

150 rokov londýnskej provincie

Dňa 24. mája 2015 londýnska provincia redemptoristov oslávila 150. výročie svojho založenia

Prví redemptoristi prišli do Veľkej Británii v roku 1843, a provincia bola založená 24. mája 1865. V r. 1882 šesť spolubratov (polovica vtedajšieho počtu provincie) išlo na misie do Austrálie. V r. 1898 sa írske domy provincie zmenili na novú nezávislú provinciu a austrálske domy sa stali závislé od nej. O štrnásť rokov neskôr jednotka, vtedy  nazývaná anglická provincia, začala pracovať v Južnej Afrike – najprv ako viceprovincia a od r. 1989 už ako samostatná provincia. V tom istom roku viceprovincia Zimbabwe sa stala regiónom londýnskej provincie.

V súčasnosti má provincia 57 redemptoristov (1 biskup, 51 pátrov, 3 bratov a 2 seminaristov po dočasných sľuboch). Dvaja študenti filozofie boli prijatí do noviciátu a jeden kandidát.

Spolubratia vykonávajú rôzne služby vo farnostiach, pastoračných centrách, ako exercitátori a ľudoví misionári a na poli pastorácie povolaní a formácie. Ich práce pre chudobných a opustených cez „Ace of Clubs” v Londýne a Centrum sv. Jána Pavla II. v Middlesborough sú veľmi dobre hodnotené. V dvoch exercičných domoch (Hawkstone a Kinnoull) pracujú pre laikov, kňazov a zasvätené osoby. Perth (Kinnoul) slúži ako centrum obnovy pre Škótsko, zatiaľ čo Hawstone má medzinárodný charakter.

Členovia provincie pracujú tiež v Albánsku, Luxemburgu a v generálnom dome. Vydavateľstvo vedené provinciou týždenne vydáva časopisy a knihy, ktoré sa dostávajú k tisícom čitateľov. Londýnska provincia je v krajine známa aj z pôsobenia v ekumenickej sfére.

http://www.cssr-europe.com

Príbuzné články:

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Biskup – redemptorista z Iraku z mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfozna)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe