Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

150 rokov londýnskej provincie

Dňa 24. mája 2015 londýnska provincia redemptoristov oslávila 150. výročie svojho založenia

Prví redemptoristi prišli do Veľkej Británii v roku 1843, a provincia bola založená 24. mája 1865. V r. 1882 šesť spolubratov (polovica vtedajšieho počtu provincie) išlo na misie do Austrálie. V r. 1898 sa írske domy provincie zmenili na novú nezávislú provinciu a austrálske domy sa stali závislé od nej. O štrnásť rokov neskôr jednotka, vtedy  nazývaná anglická provincia, začala pracovať v Južnej Afrike – najprv ako viceprovincia a od r. 1989 už ako samostatná provincia. V tom istom roku viceprovincia Zimbabwe sa stala regiónom londýnskej provincie.

V súčasnosti má provincia 57 redemptoristov (1 biskup, 51 pátrov, 3 bratov a 2 seminaristov po dočasných sľuboch). Dvaja študenti filozofie boli prijatí do noviciátu a jeden kandidát.

Spolubratia vykonávajú rôzne služby vo farnostiach, pastoračných centrách, ako exercitátori a ľudoví misionári a na poli pastorácie povolaní a formácie. Ich práce pre chudobných a opustených cez „Ace of Clubs” v Londýne a Centrum sv. Jána Pavla II. v Middlesborough sú veľmi dobre hodnotené. V dvoch exercičných domoch (Hawkstone a Kinnoull) pracujú pre laikov, kňazov a zasvätené osoby. Perth (Kinnoul) slúži ako centrum obnovy pre Škótsko, zatiaľ čo Hawstone má medzinárodný charakter.

Členovia provincie pracujú tiež v Albánsku, Luxemburgu a v generálnom dome. Vydavateľstvo vedené provinciou týždenne vydáva časopisy a knihy, ktoré sa dostávajú k tisícom čitateľov. Londýnska provincia je v krajine známa aj z pôsobenia v ekumenickej sfére.

http://www.cssr-europe.com

Príbuzné články:

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Biskup – redemptorista z Iraku z mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfozna)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved