Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Kostol Sv. Alfonza v Ríme – fascinujúce miesto s prekvapivo málo známou históriou

Dnes je výročie posviacky kostola sv. Alfonza v Ríme, kde je aj originál obrazu Matky ustavičnej pomoci. Kostol bol posvätený 3. mája 1871.

Kostol sv. Alfonza v Ríme v ktorom je aj originálny obraz Matky ustavičnej pomoci je považovaný za neobjavený poklad v Ríme. Tento chrám je titulárnym kostolom londýnskeho kardinála Nicholsa.

P. Nicholas Schofield, archivár londýnskej diecézy Westminster o ňom napísal krátky článok.

Rímsky kostol Najsvätejšieho Vykupiteľa a Svätého Alfonza na Via Merulana bol v januári 2014 pridelený londýnskemu kardinálovi Vincentovi Nicholsovi. Stal sa jeho titulárnym chrámom. Kostol však nie je jednou zo starobylých bazilík, kam sa pútnici hrnú v tisícoch. V skutočnosti sa nachádza mimo hlavných turistických ciest neďaleko stanice Termini. Pri pozornejšom skúmaní však zistíme, že je to fascinujúce miesto s prekvapivo málo známou históriou plnou spojitostí s Veľkou Britániou. Bol postavený jedným z prvých oxfordských konvertitov a je domovom slávneho obrazu Panny Márie, ktorý väčšina čitateľov pozná.

 Tým slávnym obrazom je obraz Matky ustavičnej pomoci. Jeho reprodukcie nájdeme na mnohých miestach. Spája sa s ním aj obľúbená novéna. Na obraze dieťa Ježiš drží svoju Matku za ruku a hľadí na anjelov, ktorí držia nástroje jeho budúceho umučenia. Panna Mária pozerá na nás s výrazom hlbokého súcitu a lásky. Táto nádherná ikona bola najprv uctievaná na Kréte, odkiaľ pravdepodobne pochádza. V 90-tych rokoch 15. storočia ju získal taliansky obchodník a previezol ju do Ríma. Zostala v jeho dome až kým ťažko neochorel. Na smrteľnej posteli požiadal, aby bola uctievaná veriacimi. 27. marca 1499 bola ikona v procesii prenesená do neďalekého kostola sv. Matúša na Via Merulana. Počas procesie bol uzdravený paralyzovaný človek. Táto udalosť priniesla obrazu veľkú slávu a po stáročia sa Matke ustavičnej pomoci pripisujú mnohé milosti. Medzi významných ctiteľov, ktorí sa pred obrazom modlili, patrí Jakub III., uchádzač o britský trón z rodu Stuartovcov, ktorý dlhé roky žil v Ríme.

Kostol sv. Matúša bol zničený počas francúzskej okupácie Ríma. Našťastie zázračný obraz bol zachránený a postupne vystriedal niekoľko kostolov. Z veľkej časti upadol do zabudnutia, až kým sa redemptoristi v roku 1853 nepresťahovali do budovy v blízkosti miesta pôvodného kostola. V roku 1866 dostali povolenie preniesť ho do svojho nového kostola sv. Alfonza. Podobne ako v roku 1499 pri prenesení obrazu do kostola, boli zaznamenané zázraky, napríklad uzdravenie mladého dievčaťa s paralyzovanou nohou. Onedlho potom bol obraz slávnostne korunovaný vatikánskou kapitulou. Redemptoristi opäť roznietili úctu k nemu a rozšírili ju po svete.

Kostol sv. Alfonza sa pokladá za posledný kostol, ktorý bol postavený vo večnom meste pred pádom pápežského štátu. Je postavený v gotickom štýle. Naprojektoval ho Angličan George Wigley, jeden z priekopníckych členov Spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý ju pomohol priniesť do Veľkej Británie.

Kostol sv. Alfonza bol postavený na účet jedného z prvých oxfordských konvertitov redemptoristu P. Edwarda Douglasa (1819-1898). Hoci je dnes málo známy, bol veľmi zaujímavou osobnosťou. Bol potomkom grófov z Douglasu a Maru a v príbuzenskom vzťahu s markízom z Queensberry, študoval na Etone a na Christ Church College v Oxforde. Na univerzite ho ovplyvnili Newmanove kázne a do Katolíckej cirkvi bol prijatý počas návštevy Ríma v roku 1842.

Po vysvätení za kňaza v roku 1848 sa pridal k redemptoristom a pracoval nejaký čas v Írsku a Londýne (kde čiastočne financoval stavbu kostola Panny Márie v Claphame). V roku 1853 ho povolali do Ríma. Tu opäť s pomocou majetku svojej rodiny kúpil budovu Villa Caserta na Via Merulana, aby slúžila ako generálny dom rehole a postavil priľahlý kostol sv. Alfonza. Pripomína nám to, že konvertiti z 19. storočia priniesli nie len duchovný, ale aj značný finančný prínos, bez ktorého by „druhá jar“ nebola možná.

Otec Douglas bol rektorom u sv. Alfonza štyridsať rokov. Zastával tiež významné posty v reholi redemptoristov (okrem iného bol trikrát rímskym provinciálom) a zdá sa, že bol dobre známy medzi britskou komunitou v Ríme s rozsiahlou sieťou priateľov a kontaktov. Priviedol mnohých ľudí ku konverzii vrátane Davida Hunter-Blaira (spisovateľ a neskorší opát vo Fort Augustus) a po jeho smrti sa dokonca hovorilo a dôvodoch na blahorečenie.

Zdroj: http://rcdow.org.uk/news/cardinal-vincents-titular-church—a-fascinating-place-with-a-surprisingly-little-known-story/ 

Príbuzné články:

Záverečná slávnosť Matky ustavičnej pomoci v Ríme (2017)

Internetová stránka kostola sv. Alfonza v Ríme

Ikona požehnaná pápežom putovala na Slovensku aj v Čechách

Matka ustavičnej pomoci v Kazachstane

Matka ustavičnej pomoci v Albánsku

Matka ustavičnej pomoci na poštových známkach v Poľsku

Ján Pavol II a Matka ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci (Katolícke noviny)

Kostol sv. Alfonza – miesto s fascinujúcou históriou

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved