Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slávnosť Matky ustavičnej pomoci

Redemptoristi na celom svete slávia 27. júna sviatok Matky ustavičnej pomoci. V niektorých komunitách na svete prebieha 9-dňová novéna pred touto slávnosťou.

Redemptoristi z komunity Podolínec pozývajú na Odpustovú slávnosť spojenú s procesiou ulicami mesta, komunita  Banská Bystrica /Radvaň/ na program spojený s adoráciou a modlitbou chvál. Redemptoristi z Kostolnej – Záriečia v nedeľu organizovali Deň otvorených dverí kláštora.

Ostatné komunity provincie Bratislava – Praha pozývajú na slávnostnú svätú omšu v obvyklom čase.

Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí dnes k najznámejším obrazom Panny Márie. Pápež Pius IX. obraz s rozmermi 53 x 41,5 centimetra namaľovaný na cédrovom dreve zveril v roku 1866 redemptoristom, aby ho „urobili známym po celom svete“.

Ikona Matky ustavičnej pomoci vznikla na Kréte v 15. storočí a 300 rokov bola uctievaná v rímskom Kostole sv. Matúša. Od 26. apríla 1866 je  v Kostole sv. Alfonza v Ríme. Kópia obrazu sa nachádza v každom kostole redemptoristov na svete.

 

Príbuzné články:

Matka ustavičnej pomoci: súcit ako charizma

Úcta k Matke ustavičnej pomoci rastie a kvitne

152. výročie verejného uctievania ikony Matky ustavičnej pomoci

Aké posolstvo od Boha odovzdáva ikona mne?

Pôvodom z Kréty?

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved