Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Úcta k Matke ustavičnej pomoci rastie a kvitne

Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí dnes k najznámejším obrazom Panny Márie. Pápež Pius IX. obraz s rozmermi 53 x 41,5 centimetra namaľovaný na cédrovom dreve zveril v roku 1866 redemptoristom, aby ho „urobili známym po celom svete“.

Ikona Matky ustavičnej pomoci vznikla na Kréte v 15. storočí a 300 rokov bola uctievaná v rímskom Kostole sv. Matúša. Od 26. apríla 1866 je však v Kostole sv. Alfonza v Ríme. Pápež Pius IX. prišiel 5. mája 1866 – pár dní po inštalácii obrazu – do tohto kostola, aby sa pred obrazom modlil. Po ňom sa prišlo pomodliť k ikone veľa kardinálov a biskupov. Postupne sa začala úcta k Matke ustavičnej pomoci šíriť v Európe a neskôr do celého sveta.

 

Rozšírenie úcty k Matke ustavičnej pomoci

Pozoruhodný bol postoj mnohých nemeckých bis­kupov k tejto novej mariánskej úcte. William Emmanuel Ketteler, biskup z Mainzu, sa o Matke ustavičnej pomoci dozvedel počas Prvého vatikánskeho koncilu. Po návrate z koncilu v roku 1870 dal nainštalovať autentickú kópiu ikony vo svojej katedrále a napísal o Matke ustavičnej pomoci dojímavý pastiersky list. Veriacich v ňom povzbudzoval, aby sa v ťažkostiach neváhali obrátiť na túto Matku.
V roku 1893 biskup z Münsteru vo svojej diecéze ustanovil liturgický sviatok Matky ustavičnej pomoci. Niečo podobné urobil aj kardinál Anton Fischer z Kolína a tiež berlínsky biskup.
Podobne sa táto mariánska úcta šírila aj v Rakúsku. Vo viedenskom redemptoristickom Kostole Maria Am Gestade nainštalovali túto ikonu na bočnom oltári sv. Jozefa v roku 1867. V tom istom roku bolo založené bratstvo Matky ustavičnej pomoci. V roku 1959 malo už 40-tisíc členov.
Vo Francúzsku sa od roku 1858 začala šíriť úcta k Panne Márii Lurdskej. Krátko potom, ako pápež Pius IX. poveril redemptoristov urobiť Máriu známou na celom svete, sa mariánska úcta upevňovala aj úctou k Matke ustavičnej pomoci. Vo farskom kostole v Lurdoch sa nachádza dokonca vitráž Matky ustavičnej pomoci a jej obraz. A na sviatok Panny Márie Lurdskej sa počas procesií vždy nosia aj zástavy Matky ustavičnej pomoci.
Máriu si ako Matku ustavičnej pomoci uctievali aj významní Francúzi, napríklad bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, ktorá sa rozhodla stať karmelitánkou práve počas verejnej pobožnosti k Matke ustavičnej pomoci. Ctil si ju aj Charles de Foucauld. Sv. Terézia z Lisieux Matke ustavičnej pomoci v marci 1897 dokonca napísala báseň. V metropole Francúzska v Paríži je Chrám Matky ustavičnej pomoci, ktorý pápež Pius XII. v roku 1954 vyhlásil za baziliku.

Ázijské rekordy a Ján Pavol II. 

Úcta k Matke ustavičnej pomoci sa šírila najprv v Európe, potom v Severnej a Južnej Amerike a napokon v Ázii (v Oceánii) a Afrike. Najnavštevovanejšou svätyňou Matky ustavičnej pomoci je v súčasnosti Kostol Baclaran v Manile na Filipínach. Novény sa tam začali v roku 1946. Pre rastúcu účasť na novénach bol kostol rozšírený, prebudovaný a vyhlásený za národnú svätyňu. Každú stredu, keď je kostol otvorený 24 hodín, tam prichádza okolo 100-tisíc ľudí. A tamojšie katolícke rádio a televízia každú stredu vysiela novénu.
Do tejto svätyne nasmeroval svoje kroky aj Ján Pavol II., keď vo februári 1981 začínal svoju apoštolskú cestu v Ázii. Šiel tam hneď z letiska, aby Márii zveril celú svoju cestu a nahlas sa modlil: „Ó, Matka ustavičnej pomoci, už druhýkrát sa môžem modliť v tejto svätyni. Prvýkrát som sa tu modlil na ceste na eucharistický kongres v Austrálii… teraz som tu ako nástupca svätého Petra z Ríma. Matka Vykupiteľa, na začiatku svojej apoštolskej cesty na Ďalekom východe ti s úplnou dôverou zverujem a kladiem do dlaní všetky národy Ázie. Matka ustavičnej pomoci, prijmi túto pokornú obetu a vlož ju do Srdca svojho Syna. Viem, že keď si bola pod krížom na Kalvárii, Ježiš ti ako Matke zveril každého jedného z nás.“

 

Na Slovensko prišla úcta z Česka

Úcta k Matke ustavičnej pomoci je rozšírená takmer na celom svete. Vo viacerých krajinách redemptoristi vydávajú časopis, ktorý nesie názov Matka ustavičnej pomoci. V niektorých krajinách fungujú aj bratstvá zasvätené Matke ustavičnej pomoci. Napríklad v Prahe, kde bola Matka ustavičnej pomoci uctievaná v Kostole sv. Kajetána, vzniklo 17. júna 1877 Arcibratstvo Panny Márie ustavičnej pomoci a sv. Alfonza.
K nám na Slovensko sa táto úcta dostala prostredníctvom českých redemptoristov. Redemptoristi začali na Slovensku zakladať svoje domy od roku 1921. V roku 1922 sa usadili v Podolínci a v roku 1923 v Kostolnej-Záriečí. Na obidvoch miestach šírili úctu k Panne Márii. Na slávnosti Matky ustavičnej pomoci v Podolínci viackrát kázal aj spišský biskup Ján Vojtaššák. Na niektorých sláveniach sa zúčastnilo až 30-tisíc veriacich.
Redemptoristi pôsobili niekoľko rokov aj v Strážach pri Poprade. Pri posviacke nového kláštora 10. septembra 1928 biskup posvätil aj tri zvony. Jeden z nich sa volal Svätý Alfonz a Matka ustavičnej pomoci. V Kostolnej-Záriečí biskup Karol Kmeťko redemptoristom posvätil 28. augusta 1927 verejnú Kaplnku Matky ustavičnej pomoci.
Vo všetkých rehoľných kostoloch redemptoristov sa nachádza ikona Matky ustavičnej pomoci. S touto úctou je spojená aj tzv. ustavičná novéna, ktorú sa veriaci modlia v stredu alebo v sobotu. Počas novény odznievajú poďakovania a prosby, ktoré ľudia Matke ustavičnej pomoci napíšu. To všetko robia redemptoristi preto, lebo Mária nám chce ustavične a účinne pomáhať.

 

Napriek tomu, že Mária je najväčšou postavou obrazu, nie je jeho centrom. V geometrickom strede ikony sa stretajú ruky Márie a Ježiša. Ježišove malé ruky, ktorými sa drží pravej ruky Matky, symbolizujú hlavné posolstvo ikony: Ježiš aj v nebi vkladá do rúk Márie všetky milosti, aby nám ich rozdeľovala.

 

ZDROJ

Príbuzné články:

Pôvodom z Kréty? (Brendan Mconvery)

Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Nová aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld

Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl)

 

Zázračné uzdravenie 

Ikona požehnaná pápežom putovala na Slovensku aj v Čechách

Matka ustavičnej pomoci v Kazachstane

Matka ustavičnej pomoci v Albánsku

Matka ustavičnej pomoci na poštových známkach v Poľsku

Ján Pavol II a Matka ustavičnej pomoci

Kostol sv. Alfonza – miesto s fascinujúcou históriou

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved