Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obraz Matky ustavičnej pomoci v Kazachstane

Redemptoristi sú rozšírení po celom svete a všade so sebou berú aj obraz Matky ustavičnej pomoci. Svedectvom toho je aj správa, ktorú priniesol taliansky časopis, ktorý redigujú redemptoristi pod názvom Matka ustavičnej pomoci o tom, že tento obraz je aj v KAZACHSTANE.

Kazachstan je republika v Strednej Ázii, s rozlohou okolo 2 a pol milióna štvorcových kilometrov. Do roku 1991 patril do Sovietskeho zväzu, dnes je konečne slobodným a nezávislým národom. Hlavným mestom je Alma Ata. Krajina má 17 miliónov obyvateľov, s vyše 100 etnickými skupinami. Medzi nimi je asi 500.000 katolíkov, ktorí sem boli deportovaní za stalinského režimu. Pracuje tu asi 200 kňazov. Aj redemptoristi tu pracujú vyše 100 rokov ako misionári. Teraz sú tu traja redemptoristi s niekoľkými sestrami z Kongregácie Božieho milosrdenstva. A pracujú v meste Petropavlovsk, kde žije 250.000 obyvateľov, väčšinou európskeho pôvodu.

Obraz Matky ustavičnej pomoci sa uctieva v katedrále v Alma Ate. Katedrála je zasvätená Matke ustavičnej pomoci. Jej slávnostné posvätenie bolo 27. júna 1999, kedy je sviatok Matky ustavičnej pomoci. Na túto slávnosť poslal vtedy Svätý Otec svojho delegáta kardinála Joachima Meisnera, kolínskeho arcibiskupa, ktorý predsedal tejto slávnosti.
Návšteva Svätého Otca v dňoch 21.-23. septembra 2001 bola veľmi vzácnym okamihom, upevnením ich slobody, ktorú si tak ťažko získavali. Na záver 23. septembra vo svojom príhovore k biskupom a náboženským autoritám povedal: “Zverujem vašu pastoračná misiu Panne Márii, hviezde evanjelizácie a Kráľovnej pokoja, ktorá sa uctieva v katedrále v Alma Ate ako Matka ustavičnej pomoci. Do jej rúk zverujem všetky vaše námahy.“

Svätý Otec sa modlieval pred obrazom Matky ustavičnej pomoci v kostole redemptoristov v Krakove, kedy ako mladý seminarista prichádzal  k nej a prosil za svoje povolanie. Potom stretával Matku ustavičnej pomoci na svojich misionárskych cestách, kedy mu dávala úsmev a uisťovala ho, že osudy Cirkvi sú v jej rukách. Matka ustavičnej pomoci sa stáva evanjelizátorkou v tomto národe Ázie.
Keď pápež končil svoju návštevu v Kazachstane, zveril toto malé stádo veriacich Panne, Matke ustavičnej pomoci, ktorá z tejto katedrály objíma celé cirkevné spoločenstvo a pomáha veriacim, aby svedčili o svojej viere, aby evanjelium jej Syna zaznievalo vo všetkých končinách tejto tak milovanej zeme.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved