Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Matka ustavičnej pomoci v Albánsku

Zatiaľ, čo v mnohých krajinách sa Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci uskutočnil v rámci dlhoročných a tradičných novén k Matke ustavičnej pomoci, v Albánsku sa tento sviatok slávil prvýkrát za 150 rokov v r. 2014, odkedy nám Pius IX. zveril úlohu urobiť ju známou. Preto sa obe slávnosti v tejto misijnej krajine spojili, ako si to táto príležitosť zasluhovala.

Je pravdou, že Matka ustavičnej pomoci (alebo ako ju poznajú na tomto mieste: Nëna e ndihmes së Perhershme) zatiaľ nie je takou populárnou, ale v tento deň chceli byť všetci účastní na slávnosti ku cti našej Panej.

Nádherný kostol, plný kvetov, bol svedkom prítomnosti mnohých veriacich, ktorí mohli pochopiť  význam a pobožnosť tohto dňa  pre redemptoristov.

Pri tejto významnej príležitosti sme boli veľmi vďační za prítomnosť apoštolského nuncia v Albánsku, Jeho Excelencie veľadôstojného Ramira Molinera, ktorý s veľkou zbožnosťou a láskou slávil Eucharistiu ku cti Matky ustavičnej pomoci pri oslavách tohto 150-teho výročia .

Samozrejme, bol to deň plný emócií, radosti a oslavy s účasťou mnohých ľudí, výnimočný deň, ktorý poznačil začiatok úcty k Matke ustavičnej pomoci v Albánsku. Cítili sme, že spolu s touto ikonou sa jej oči obrátili k albánskym krajinám.

Pod jej ochranu a ustavičnú pomoc odporúčame misiu v Albánsku, aby hojne prinášala ovocie. (Carlos Diego v NER, júl 2016)

V redemptoristickej farnosti v Kamëz sa každý utorok konala pred ikonou novéna k Matke ustavičnej pomoci. Ale jej obraz je vo všetkých kostoloch, ktoré patria pod redemptoristickú misiu v Albánsku.

Ikona je uctievaná v redemptoristickom kostole v Kamëz, prvej komunite redemptoristov v tejto krajine, ktorá bola založená krátko po návšteve pápeža v septembri 2014. Bola požehnaná v Poľsku.

Text a foto:  Laureano Del Otero CSsR, Tirana

Preklad: Jana Badurová

Zdroj: www.cssr.news/Albania

Príbuzné články:

Sv. Ján Pavol II o svojom vzťahu k Matke ustavičnej pomoci (Rím, 20. jún 1991)

Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld

Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl)

Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Nová aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

Zázračné uzdravenie 

Ikona požehnaná pápežom putovala na Slovensku aj v Čechách

Matka ustavičnej pomoci v Kazachstane

Matka ustavičnej pomoci na poštových známkach v Poľsku

Ján Pavol II a Matka ustavičnej pomoci

Kostol sv. Alfonza – miesto s fascinujúcou históriou

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved