Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Historický obraz Panny Márie Matky ustavičnej pomoci v mexickom Veracruz

To, že sa úsilím farníkov podarilo zachrániť kostol Nuestra Señora de los Dolores La Pastora v historickom centre Veracruz v Mexiku, sa stalo prekvapením pre komunitu a všetkých to ohromilo.

V tomto chráme sa našli dva náboženské obrazy, o ktorých sa predpokladá, že boli ukryté viac ako 200 rokov, ako aj detaily, ktoré zdobia vnútorné steny a ponechajú sa odkryté, aby sa obnovil obraz, ktorý vznikol niekedy v rokoch 1700 až 1800.

Osoba zodpovedná za projekt hovorí, že keď začali zoškrabávať steny, aby vykonali maliarske práce, všimli si výskyt modrých freskových ozdôb so zlatými detailmi. Po objavení freskovej výzdoby nasledoval obraz Panny Márie Matky ustavičnej pomoci a ďalší obraz Božej prozreteľnosti, ktoré sú v dokonalom stave zachovalosti.

Kostol La Pastora bol otvorený po roku 1700, ale postihol ho požiar a bol dlhé roky opustený. V roku 1883 však vtedajší podnikateľ prispel peniazmi potrebnými na obnovu kostola, ktorý bol slávnostne otvorený pod názvom Nuestra Señora de los Dolores La Pastora, čím sa stal jedným z najstarších kostolov v meste.

Redemptoristi v Mexiku

Na začiatku marca 1908 dorazili prví misionári redemptoristi do Mexika do prístavu Veracruz, ktorý sa neskôr stal prvou viceprovinciou v Latinskej Amerike. Vtedajší biskup, ktorý pôsobil v Xalapa, im dal k dispozícii kostol Nuestra Señora de los Dolores v La Pastora. Redemptoristickí misionári v ňom zostali až do prenasledovania ´kristerov´ (Cristero), keď kostol museli opustiť. V roku 1959 sa redemptoristi do kostola vrátili. Misionári redemptoristi tu zostali až do roku 2012, keď boli presťahovaní do farnosti Nuestra Señora de Juquila v El Coyol, západne od mesta.

(Veracruz noviny Agencias de México)

Dejiny Mexika sú plné svedectiev viery, veľkej mariánskej úcty a príkladov misionárov, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa Panna Mária Matka ustavičnej pomoci stala známou.

Zdroj: Scala News

Úprava a preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved