Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Tri roky osláv Matky ustavičnej pomoci

Od 27. júna 2016 do 27. júna 2017 slávili redemptoristi Misionársky rok Matky ustavičnej pomoci. Po Jubilejnom roku, ktorý bol oslavou 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci, redemptoristi sa snažili s novým nasadením urobiť Máriu známou pri svojom ohlasovaní. V tomto misionárskom roku putovala do rehoľných kostolov a kaplniek redemptoristiek a redemptoristov ikona Matky ustavičnej pomoci, ktorú požehnal pápež František na Námestí svätého Petra v Ríme. Dňa 27. júna, na slávnosť Matky ustavičnej pomoci, TV LUX vysielala v premiére nový dokumentárny filmIkona Lásky. Redemptoristi ho často používajú aj na svojich misiách. V uplynulom roku sa veriaci na Slovensku mohli dozvedieť o Matke ustavičnej pomoci aj z Katolíckych novín, z Rádia Lumen a TV LUX, ktoré pre ňu vytvorili priestor vo svojich programoch a reláciách. TV LUX viackrát vysielala aj Novénu k Matke ustavičnej pomoci, ktorá bola nakrútená počas Misií milosrdenstva v máji 2016 v Bratislave. Všetky tieto aktivity sú dôvodom na vďakyvzdanie, ale samy osebe nestačia.
Vo svojom liste z 31. mája 2017 generálny predstavený redemptoristov páter Michael Brehl uvažoval nad významom putovania ikony. Prirovnal ho k Márii, ktorá sa ponáhľala navštíviť Alžbetu. Stretnutie Márie a Alžbety bolo časom milosti a oslavy.

Pius IX.: „Urobte ju známou“
Pápež Pius IX. zveril ikonu Matky ustavičnej pomoci redemptoristom 11. decembra 1865. Odovzdal im ju s misionárskym mandátom: „Urobte ju známou po celom svete!“ Od 26. apríla 1866, keď bola ikona inštalovaná v Kostole svätého Alfonza v Ríme, až po dnešný deň sa redemptoristi snažili tento mandát naplniť. Odborníci tvrdia, že táto ikona je možno najznámejšia spomedzi všetkých ostatných nádherných obrazov našej Matky Márie. Páter Brehl položil vo svojom liste otázku: „Môžeme tvrdiť, že sme misiu už splnili? Určite je ešte veľa miest na svete, kde nádej, ktorú posolstvo ikony prináša, ešte len potrebuje zažiariť. Misia urobiť Máriu známou a milovanou pretrváva.“

Mandát pápeža Františka: Misia Márie dnes
V dokumente Evangelii gaudium pápež František hovorí, že každý z nás má byť učeník – misionár (EG 20). Predstavuje Máriu ako Matku evanjelizácie v dnešnej Cirkvi (EG 284 – 288). Pápež nás vyzýva: „Sprevádzajte Máriu v jej poslaní v dnešných dňoch!“ Je krásne, že svoju úvahu začína biblickým textom, ktorý sa číta počas omše na slávnosť Matky ustavičnej pomoci (Jn 19, 26 – 30). Svätý Otec píše, že z kríža Ježiš odovzdal Márii „špeciálnu spásonosnú misiu“. Mária ju uskutočňuje tak, že nás sprevádza ako Matka. „Až keď to urobil, Ježiš pocítil, že je už všetko dokonané (Jn 19, 28).“ Páter Brehl pripomína, že „Mária s nami putuje, aby v jej materskom obraze sme mohli čítať všetky tajomstvá evanjelia, všetky tajomstvá vykúpenia“. Mária nás pozýva, aby sme sa po nábožnom nazeraní stali prorockými misionármi. Na jej obraze vidíme súcit so Synom aj s nami. Mária aktívne vstupuje do príbehu svojho syna a každého svojho dieťaťa. „Učí nás revolučnej povahe lásky a nežnosti“ (EG 288). Mária nielen na nás pozerá, ale kráča s nami a drží nás v náručí. Ustavične nám pomáha. Úcta k nej v nás rozpaľuje misionárske zanietenie pre uzdravovanie rán v tomto zlomenom svete. Svätý Alfonz v knihe Slávna si, Mária hovorí, že „v Márii sa Božia moc stretáva s Božím súcitom“. Mária nielen pociťuje veľkú náklonnosť ku každému z nás, ale na základe Božej vôle má aj moc pomôcť nám. Toto je veľmi oslobodzujúca zvesť pre chudobných, ktorí zakúšajú, že tí, ktorí ich majú radi, pre nich nemôžu veľa urobiť, kým tí, ktorí majú moc niečo urobiť, ich ignorujú.

Všetko pre misiu
Mária nás učí súcitu, bez ktorého sa boj za spravodlivosť môže stať ideológiou a niekedy aj ďalšou formou útlaku. Súcit zasa bez spravodlivosti môže viesť k sentimentálnemu prijatiu „čohokoľvek“. Takto však nemôžeme dozrieť v slobode.
Mária nás tiež učí dvojitej čnosti kontemplácie a súcitu. Bez súcitu sa kontemplácia môže stať narcizmom, v ktorom sme zameraní len sami na seba a nebudeme robiť kroky v evanjelizácii smerom k druhému človeku. Mária ukazuje, ako udržať v rovnováhe modlitbu a činnosť. Modlitba bez činnosti vedie k nábožnosti, ktorá tu je len sama pre seba a nepremení sa na misiu. Činnosť bez modlitby je však hektickým aktivizmom, ktorému chýba vízia a cieľ. Mária misionárka nám ukazuje, že nábožnosť má viesť k misii.

Hľadať riešenia biedy
Mandátom, ktorý majú redemptoristi, teda nie je len to, že o Márii hovoria a robia ju známou. Generálny predstavený páter Michael Brehl preto redemptoristov vyzval, aby uvažovali o konkrétnych sociálnych projektoch v prospech opustených, chudobných, núdznych a utláčaných. Takto chcú redemptoristi sprevádzať Máriu v jej misii v zranenom svete, aby tak ako Mária ľudí sprevádzali, zhromažďovali, modlili sa a bojovali za nich.
Redemptoristov vyzval, aby sa v modlitbe pýtali, ako môžu odpovedať na niektoré ťažké potreby ľudí. Do konca októbra mu majú predstaviť konkrétne plány činnosti. Spolu s nimi sa každý z nás môže modliť, aby sme dokázali vnímať, kde každého z nás Boh volá, aby sme priniesli súcit a konkrétnu pomoc.

P. Rastislav Dluhý, CSsR

Zdroj: www.smn.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved