Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ikona požehnaná pápežom navštívila komunity redemptoristov na Slovensku

Ikona požehnaná pápežom navštívila komunity redemptoristov na Slovensku

V rámci jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci, Svätý Otec František požehnal dvanásť špeciálne vytvorených ikon počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra 18. mája 2016. Začiatkom roka 2017 začala putovať po všetkých  spoločenstvách a kostoloch redemptoristov po celom svete. Po tom, čo ikona navštívila chrámy a komunity slovenských redemptoristov a redemptoristiek východného obradu, navštívila aj redemptoristov západného obradu na Slovensku. Ikona, ktorá putovala po Slovensku, má rozmery 46 x 58 cm. Bola vyhotovená v apríli 2016 v dielni o. Eugena Karpiela CSsR v Poľsku. Rozmermi je väčšia ako originál, ktorý je v kostole sv. Alfonza v Ríme.

18. januára prišla ikona od gréckokatolíckych redemptoristiek v Lomnici k redemptoristkám západného obradu v Kežmarku. Ikonu do kežmarského kláštora prišiel uctiť veľký počet ľudí. 19. januára prišli seminaristi zo Spišskej kapituly so svojim prefektom vdp. Martinom Majdom. Všetky sestry redemptoristky sa striedali v modlitbe pri ikone. Od 20. do 22. januára bola ikona v Podolínci, v dňoch od 23.1. do 28.1. bola v Kostolnej-Záriečí, od 29.1. do 3.2. bola v Bratislave na Puškinovej ulici, od 4. do 8. februára bola u redemptoristov v Banskej Bystrici (Radvaň). Od 13. februára bola prítomná v Bratislave, kde sa na mimoriadnej kapitule stretli redemptoristi jednotky Bratislava a Praha. Ikona bola v Bratislave počas trvania celej kapituly, ktorá je mimoriadna tým, že sa na nej oficiálne spojili redemptoristi týchto dvoch jednotiek. Podľa slov P. Róberta Režného, zodpovedného za trojročie osláv Matky ustavičnej pomoci: „Prítomnosť ikony na kapitule je tiež symbolickým vyjadrením toho, že redemptoristi chceli započať niečo nové, t.j. novú provinciu, pri nohách Matky ustavičnej pomoci.“
Zanovit a MUP
ma
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dvanásti pátri, vrátane generálneho predstaveného redemptoristov p. Michaela Brehla CSsR (časť generálnej rady, členovia Medzinárodnej komisie jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci, niekoľko kňazov z rímskeho sanktuária MUP), sa v stredu 18. mája zúčastnili audiencie na Námestí sv. Petra. Stáli blízko pódia, kde mal Svätý Otec príhovor. Dvaja predstavitelia mali možnosť v krátkosti sa s ním porozprávať o vrcholiacich oslavách jubilea. Pápež pre nich požehnal ikonu a po skončení slávnosti požehnal aj zvyšných 11, ktoré boli umiestnené na stole pri pódiu. Jednu ikonu vytvoril br. Richard Maidwell CSsR z juhoafrickej provincie, jednu Maria Slepchenková OSsR z Ukrajiny (momentálne pôsobí v spoločenstve redemptoristiek v Bielsku Białej) a zvyšných desať P. Eugeniusz Karpiel CSsR z Krakova.

Úloha ikony Matky ustavičnej pomoci v tretej fáze jubilejných slávností

Jubilejná komisia navrhla tri fázy jubilea. Prvá, tzv. „prípravná“, sa slávila v roku 2015 pod heslom: „Posilnenie našej starostlivosti a lásky k Matke Božej“. Vytvorili sa skupiny, ktoré šírili materiály, organizovali kongresy a slávnosti, atď.  Druhá fáza prebiehala do konca Roka Matky ustavičenej pomoci (27.6. 2016), jej heslo bolo „Matka ustavičnej pomoci – ikona lásky“. Hlavná slávnosť sa uskutočnila 26. júna 2016, pretože je to najbližšia nedeľa k sviatku. Sv. omša sa slávila v Bazilike Santa Maria Maggiore. Následne sa uskutočnila procesia do nášho sanktuária a pred originálnou ikonou páter generál symbolicky rozoslal jej 12 kópií do piatich konferencií Kongregácie (t.j. na jednotlivé kontinenty).

Tretia fáza (misijná) sa začala slávením sviatku, 27. júna 2016 a prebieha pod heslom „Obnova misie a uskutočňovanie mandátu (bl. pápeža Piusa IX. – pozn. red.), aby sa ikona stala známou“. Ikony, ktoré pápež František požehnal a generálny predstavený rozoslal, navštívia každú konferenciu a následne všetky jednotky a spoločenstvá Kongregácie. Ikona má takýmto spôsobom oživiť našu misiu a stať sa nástrojom evanjelizácie – bude to obnovenie nášho záväzku, ktorý sme prijali od  pápeža bl. Pia IX. pred 150 rokmi, ktorý nám dal úlohu šíriť úctu k Matke ustavičnej pomoci  na celom svete.

TS TKKBS

 

Príbuzné články:

Ikona v Bratislave

Ikona v Banskej Bystrici (Radvaň)

Ikona v Kežmarku

Ikona v Podolínci

Ikona v Michalovciach

Ikona v Užhorode

Ikona v Írsku

PROGRAM U REDEMPTORISTIEK V KEŽMARKU

KK MUP

PROGRAM V PODOLÍNCI

21-22.1.2017

Sobota 21.1.2017

6:15 rozjímavý ruženec a novéna k Matke Ustavičnej pomoci s katechézou o ikone
7:00 votívna sv. omša o Matke Ustavičnej pomoci

po omši možnosť individuálne si uctiť ikonu

Nedeľa 22.1.2017

6:30 a 18:30 sv. omše

polhodinu pred a po sv. omšiach možnosť individuálne si uctiť ikonu

 

 

PROGRAM NA PUŠKINOVEJ V BRATISLAVE NÁJDETE TU: MUP program BA

 

 

PROGRAM V KOSTOLNEJ-ZÁRIEČÍ:

Od pondelka do štvrtka bude Ikona Matky ustavičnej pomoci určená k verejnej úcte,
počas modlitby sv. ruženca od 17.30 hod. a počas sv. omše, ktorá začína o 18.00 hod.

V pondelok začína hlavný program:
17.15 hod. – modlitba sv. ruženca
17.45 hod. – Novéna k MUP
18.00 hod. – svätá omša, po nej vešpery
a od 19.00 do 20.00 bude mať spoločenstvo Koral (modlitbová skupina) adoráciu

Utorok a Streda
17.30 hod. – modlitba sv. ruženca
18.00 hod. – svätá omša

Štvrtok
17.00 – 18.00 hod. – adorácia formou večeradla s Pannou Máriou
18.00 hod. – svätá omša

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved