Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Matka ustavičnej pomoci na poštových známkach v Poľsku

Poľská pošta dala 5. októbra 2016 do obehu novú sériu poštových známok „Matka ustavičnej pomoci – ikona lásky“ s hodnotou 3,70 zł .

Známka má formát 31,25 x 43,0 mm. Vyšla v náklade 300-tisíc kusov. Arch obsahuje deväť poštových známok. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj obálka  FDC (First Day Cover – obálka s nalepenou poštovou známkou, s pečiatkou, ktorej vyobrazenie poukazuje na významnú okolnosť, a ktorú bolo možné použiť iba v prvý deň publikovania známky). Autorkou projektu poštovej známky je pani Ewa Szydłowska.

VIAC na internetovej stránke Poľskej pošty.

Zdroj

Dva dni po uvedení do obehu tejto poštovej známky, 7. októbra, v deň, v ktorý Cirkev slávi liturgickú spomienku Panny Márie Ružencovej, prebieha vo Večnom meste Mariánske jubileum. Súčasťou podujatia, ktoré je súčasťou centrálneho slávenia Svätého roka milosrdenstva je modlitba ruženca, adorácia, slávenie sviatostí v jubilejných rímskych kostoloch. V sobotu večer je na Námestí sv. Petra naplánovaná procesia s rímskou mariánskou ikonou Salus Populi Romani, po ktorej bude nasledovať  slávenie vešpier spolu s pápežom Františkom. Vešpery sú naplánované na 18.30, pričom program modlitby a svedectiev sa začne už o dve hodiny skôr. Mariánske jubileum vyvrcholí v nedeľu 9. októbra svätou omšou, ktorú bude sláviť Svätý Otec na Námestí sv. Petra o 10.30.

Zdroj

 

 

 

 

 

 

 

MUP známky

 

MUP

Príbuzné články:

Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld

Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl)

Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Úcta Filipíncov v Saudskej Arábii k Matke ustavičnej pomoci 

Nová aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

Zázračné uzdravenie 

Ikona požehnaná pápežom putovala na Slovensku aj v Čechách

Matka ustavičnej pomoci v Kazachstane

Matka ustavičnej pomoci v Albánsku

Ján Pavol II a Matka ustavičnej pomoci

Kostol sv. Alfonza – miesto s fascinujúcou históriou

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved