Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätá Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci

16. októbra 2016 pápež František počas svätej omše na Námestí sv. Petra vyhlásil siedmich nových svätých. Medzi nimi je aj karmelitánska mystička sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice. Rodným menom Elisabeth Catez (1880-1906), narodila sa vo vojenskom tábore ako dcéra dôstojníka. Po vstupe do kláštora bosých karmelitánok v Dijone hrdinsky prežívala ťažkú chorobu i duševné mučeníctvo vnútornej prázdnoty, no rovnako i hlbokú mystiku Boha v troch Osobách. Zomrela ako 26-ročná.

Jednou z najpríťažlivejších čŕt spirituality sv. Alžbety od Najsvätejšej Trojice boli jej prenikavé postrehy ohľadom zabúdania na seba: „Neočistí nás to, že sa budeme pozerať na naše biedy.“ Nezameriavala sa na seba, ani na svoje biedy, ani na svoje čnosti. Svoj krátky život prežila „hľadením na toho, ktorý je celý čistotou a svätosťou“. Postupne dovolila Bohu, aby sa v nej viac a viac zakorenil, dovolila, aby Boh bol Bohom v nej.

Je dobré nezabúdať, že sv. Alžbeta, ktorej modlitba „O, môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam“, je mottom jej duchovného života, pripisovala zmenu svojho srdca ohľadom rozhodnutia vstúpiť do Karmelu, príhovoru Matky ustavičnej pomoci. Stalo sa to počas misií redmeptoristov, ktoré sa jej hlboko dotkli. Vo svojom denníku napísala: „Večerná kázeň bola fantastická. Škoda, že o tom, čo som dnes prežila, nemôžem napísať viac. Tak dobre tí redemptoristi vykonávajú misie. Hovoria o Bohu s takou láskou! Ako im závidím, že takto evanjelizujú.“

** *

 

Zdroj: ICONIC RUMINATIONS by Sean Wales CSsR, Sister Elizabeth of the Trinity: Spiritual Writings. Chapman 1962, Správa o kanonizácii

Príbuzné články:

Úcta bl. Charlesa de Foucalda k Matke ustavičnej pomoci 

Úcta sv. Jána Pavla II. k Matke ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci (Katolícke noviny)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved