Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride

Drahí bratia a sestry v Kristovi.

Dnes sme si v prvom čítaní vypočuli veľmi známy úryvok o obrátení svätého Pavla.

Veľmi blízko komunity, v ktorej teraz v Ríme žijem, je kostol, v ktorom slávny taliansky umelec Caravaggio namaľoval „Obrátenie na ceste do Damasku“. Toto Caravaggiovo veľdielo z roku 1601 je v Cerasiho bočnej kaplnke v kostole Santa Maria del Popolo. Mimochodom, oproti kaplnke je ďalšia Caravaggiova maľba, ktorú namaľoval rok pred Obrátením svätého Pavla (okolo roku 1600)  – „Ukrižovanie svätého Petra“.

Túto maľbu „Obrátenia svätého Pavla“ chodí stále obdivovať veľké množstvo ľudí (hlavne turistov, samozrejme). Keď som tam, veľmi často premýšľam nad našimi vlastnými obráteniami, nielen nad tým Pavlovým. Jeho obrátenie bolo veľmi, veľmi veľkolepé: sprevádzané zvláštnym svetlom z neba, mimoriadnym hlasom niekoho, koho nevidel a podobne.

Premýšľam, koľkí ľudia hľadiac na túto maľbu uvažujú nad svojim vlastným, osobným obrátením.

Prečo rozprávam o tom dnes, keď máme sympózium o našej Matke? Pretože jeden z aspektov, ktorým som si osobne veľmi istý a ktorý je môjmu srdcu veľmi blízky, je, že táto naša ikona, ikona našej Matky ustavičnej pomoci, nám pomáha pri našom vlastnom obrátení.

Možno nie je celkom správne, keď poviem, že som sám prežil vlastné obrátenie pred ikonou našej Matky, ale každopádne to má k slovu obrátenie veľmi blízko. V mojej rodnej farnosti v poľskom meste Gliwice je ikona našej Matky ustavičnej pomoci. V tomto kostole sa 21. januára 1951 slávila prvá novéna k našej Matke ustavičnej pomoci v Poľsku. Je tu s nami aj otec Piotr, ktorý je farárom a rektorom tohto sanktuária. Teraz je to sanktuárium našej Matky ustavičnej pomoci so zázračnou ikonou našej Matky s pápežskými korunami.

Hľadiac na svoje detstvo a mladosť si spomínam, že vždy, keď som sa mal rozhodovať o niečom mimoriadnom a dôležitom, prišiel som pred ikonu v našom farskom kostole a vždy sa mi dostalo pomoci.

A poznám mnohých ľudí, ktorí sa modlili pred touto ikonou a zmenili svoj život. Udiali sa tam skutočné obrátenia. Možno nie také veľkolepé ako bolo obrátenie svätého Pavla, no ikona v našom kostole každopádne úplne zmenila ich život.

Mária bude pre mňa vždy pomocou a Misionárkou, ktorá nám všetkým chce dať svojho Syna. V dnešnom prvom čítaní si svätý Pavol myslel, že pozná Boha, no v skutočnosti ho spoznal až neskôr, po svojom stretnutí neďaleko Damasku.

Podobne, pravý význam tejto ikony môžu spoznať len tí ľudia, ktorí chápu, že jej ustavičná pomoc privádza k Ježišovi.

Veľmi dobre vieme, že táto ikona našej Matky ustavičnej pomoci má mnohé rôzne tituly. V rôznych krajinách používame rôzne tituly. Voláme ju našou „Matkou ustavičnej pomoci“, ale aj „Pannou umučenia“, „zlatou Madonou“, „Matkou misionárov-redemptoristov“, „Matkou katolíckych domov“, „Máriou Misionárkou“.

Toto sú len rôzne aspekty veľkej moci tejto našej ikony.

Samozrejme, náš zakladateľ, svätý Alfonz Liguori, nemal ikonu našej Matky ustavičnej pomoci. My – ako redemptoristi – sme túto ikonu dostali takmer osemdesiat rokov po jeho smrti, no v istom zmysle boli všetky tieto tituly, všetky tieto významy prítomné už v jeho srdci. Svätý Alfonz mal vo zvláštnej obľube slovné spojenie „Mária, nádej moja“. Tieto slová napísal vlastnou rukou pod litografiu Panny Márie, ktorú navrhol na svoje prvé vydanie knihy „Slávy Márie“ (v slovenskom preklade pod názvom Slávna si, Mária). Náš Zakladateľ povedal, že táto kniha je o „nádeji v Márii“. Táto nádej ho sprevádzala po celý jeho život až do jeho posledných hodín. Zomrel držiac Madonu vo svojich rukách.

A tak – Ustavičná pomoc, Misionárka, Nádej – tieto všetky aspekty by nám mali pomôcť obrátiť sa a prísť bližšie k jej Synovi Ježišovi.

Keď sme sa teda dnes zišli, mali by sme sa pozrieť na Máriu ako na našu Pomoc, pretože chceme byť bližšie k Ježišovi. Naša Matka ustavičnej pomoci je totiž skutočne darom pre nás, pre Cirkev a pre našu spoločnosť – a to nielen pre tú európsku.

Amen.

Príbuzné články:

Kongres o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Pôvodom z Kréty? (Brendan Mconvery)

Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved