Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

Dovoľ Márii, aby sa stala tvojou ustavičnou spoločníčkou

1.augusta, na sviatok sv. Alfonza, spustili americkí redemptoristi z Denverskej provincie novú aplikáciu pre mobilné telefóny. Aplikácia sa volá Mary Pray for Us (Mária, prihováraj sa za nás). Je venovaná Matke ustavičnej pomoci. Je dostupná prostredníctvom GooglePlay aj Apple store. Táto aplikácia je prvou zo série pripravovaných digitálnych iniciatív. Tieto aktivity boli súčasťou tretej fázy osláv 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci, ktorej oslavná fáza skončila 26. júna 2016.

Aplikácia je jednoducho použiteľná. Obsahuje 7-dňové „duchovné cvičenia.“ Obsahom je duchovný formačný program vychádzajúci z modlitby srdca, alebo modlitba afektívna, tzv. „modlitba vrúcnych citov“, ktorá je príznačná pre redemptoristickú, „alfonziánsku“ modlitbu. Každý deň obnovy obsahuje úvodnú modlitbu, úvod, rozjímanie a praktickú časť (ktorá je pomôckou pri uvádzaní premeditovaného textu do praxe). Úvahy sú jadrom tejto duchovnej obnovy prostredníctvom aplikácie. Každý deň je okrem hlavnej úvahy čitateľovi ponúknutá reflexia o nejakej kresťanskej čnosti a praktike. Táto obnova naberá na sile vtedy, keď človek, ktorý číta a modlí sa, premieta duchovné čítanie do praxe v danom dni.

Aplikácia vznikla z podnetu niektorých redemptoristov, ktorí viedli duchovné obnovy o Matke ustavičnej pomoci. Texty úvah nesú hlavne stopy kazateľskej a publikačnej tvorby rehoľného brata Dana Korna a pátra Dennisa Billyho.

Viac o aplikácii nájdete TU.

mup app

Príbuzné články:

Vzrastajúca úcta k Matke ustavičnej pomoci

Ikona požehnaná pápežom Františkom navštívila komunity na Slovensku a v Čechách

Pôvodom z Kréty? (Brendan McConvery)

Príhovor P. Brehla na Kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Sv. Ján Pavol II. o svojom vzťahu k Matke ustavičnej pomoci (Rím, 20. jún 1991)

Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld

Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Zázračné uzdravenie 

Ikona požehnaná pápežom putovala na Slovensku aj v Čechách

Matka ustavičnej pomoci v Kazachstane

Matka ustavičnej pomoci v Albánsku

Matka ustavičnej pomoci na poštových známkach v Poľsku

Ján Pavol II. a Matka ustavičnej pomoci

Kostol sv. Alfonza – miesto s fascinujúcou históriou

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved