Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

152. výročie verejného uctievania ikony Matky ustavičnej pomoci

(Rím) Verejné uctievania ikony Matky ustavičnej pomoci sa začalo v kostole sv. Alfonza 26. apríla 1866 v Ríme. 26. apríl tohto roku sa teda stáva 152. výročím verejnej úcty Ikony, ktorú  redemptoristom odovzdal pápež Pius IX. Pri tejto príležitosti sa v chráme Matky ustavičnej pomoci v Ríme organizuje trojdňová oslava od 26. do 29. apríla 2018.

26. apríla sa večer začal modlitbami k Matke ustavičnej pomoci, po ktorých nasledovala eucharistická slávnosť. Večer zavŕšil hudobný koncert venovaný k úcte Matke ustavičnej pomoci. Téma slávnosti bola „Príhovor Panny Márie uzdravuje korene nášho zraneného sveta z hĺbky vykúpenia vzkrieseného Pána“.

Eucharistickej slávnosti pri príležitosti výročia predsedal mons. Gianrico Ruzza, generálny tajomník Rímskeho vikariátu. Počas svätej omše mal príhovor o úlohe Márie, ktorá pokračuje v sprostredkovaní vykúpenia celému ľudstvu.

Tieto tri dni osláv sú osobitným časom milosti pre všetkých, ktorí sa ich zúčastňujú a pripoja sa k modlitbe a úpenlivej prosbe.

Program na 26. – 28. apríla 2018

18.00 Kontemplatívna modlitba

18.30 Svätá omša

19.30 Hudobný koncert

V nedeľu 29. mája sa na konci všetkých sv. omší uskutoční špeciálna modlitba odovzdania Matke ustavičnej pomoci.

Zdroj: cssr.news (krátené)

 

Príbuzné články:

Aké posolstvo od Boha odovzdáva ikona mne?

Pôvodom z Kréty?

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved