Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pôvodom z Kréty?

Ikona Matky ustavičnej pomoci bola pravdepodobne namaľovaná na ostrove Kréta niekedy koncom 15. storočia. Kréta bola domovom prekvitajúcej školy ikonovej maľby, ktorej je táto ikona príkladom.

Pravdepodobne najstaršia existujúca “Matka trpiaceho Boha” Cyprus 1192

Podľa legendy, ktorá s ňou súvisí, bola ikona Matky ustavičnej pomoci ukradnutá z kostola na ostrove Kréta talianskym obchodníkom, ktorý ju priniesol do Ríma. Po rôznych pokusoch ukryť krádež bola ikona umiestnená v kostole svätého Matúša na mieste, kde je dnes Via Merulana. Tu bola veriacim vystavená k úcte. Nie je možné odhaliť jej pôvod s istotou, ale autentickosť  jej pôvodu z Kréty je aspoň pravdepodobná.

 

Tvorba ikon na Kréte

V rokoch 1212 až 1669 bola Kréta pod vládou Benátok, ktoré boli prosperujúcou obchodnou republikou. Pôvodní obyvatelia ostrova patrili k byzantskej alebo Pravoslávnej cirkvi, zatiaľ čo Benátky boli latinsko-katolíckym národom. Ostrov prosperoval pod benátskou nadvládou a patronát umelcov a maliarov, ktorý bol charakteristický pre stredoveké Taliansko, bol charakteristickou črtou života na ostrove, kde prekvitali západné a východné štýly malieb. Západné umenie tejto doby bolo viac naturalistické a nápadité, zatiaľ čo ikonový štýl Pravoslávnej cirkvi sa riadil viac pevne stanovenými tradičnými štýlmi, a to ako v oblasti znázorňovania objektov, tak v usporiadaní ikony a jej sfarbení.

 

Keď bolo mesto Konstantinopol, centrum Východnej ríše, porazené Turkami v roku 1453, mnohí maliari z Východnej ríše hľadali útočisko na Kréte. To viedlo k renesancii umeleckého života ostrova. Jeden z najznámejších umelcov z Kréty, Doménikos Theotokópoulos, sa časom presťahoval do Španielska, kde sa stal známym pod pseudonymom „El Greco“ a stal sa  slávnym vďaka svojmu jedinečnému štýlu, pri ktorom sa inšpiroval tradičnou ikonovou maľbou.

Krétska maľba ikon je charakteristická veľmi presnými obrysmi postáv a starostlivým modelovaním tónov telovej farby pomocou malých jasných zvýraznení na lícach. Odevy spadajú do takmer geometrických záhybov a vyznačujú sa silnými farbami. Mnohé z týchto vlastností sú zjavné na ikone Matky ustavičnej pomoci.

 

Panna Mária umučenia

V byzantskej tradícii je päť hlavných typov ikony Božej matky. Prvým a najčastejším je „Sprievodkyňa“ (v gréčtine Hodigitria), v ktorom Mária drží dieťa a ukazuje naň, ako sprievodca k Bohu a spáse. Druhá sa nazýva „Láskavé milosrdenstvo“ (Eleusa) a zdôrazňuje lásku matky k dieťaťu, ktorá ho drží blízko svojej tváre, kým ono sa jej vinie okolo krku. V treťom, „Celá milosrdná“ (Panakranta), matka je usadená na tróne ako kráľovná s dieťaťom na jej kolenách. Štvrtý typ je „Naša matka znamenia“: tu je Mária zobrazená  s rukami zdvihnutými k modlitbe, s dieťaťom uzavretým v kruhu, ktorý predstavuje jej lono. A napokon, „Príhovorkyňa“ (Agiosortissa) je jediný typ, ktorý zobrazuje Máriu bez dieťaťa: ruky drží v prosebnom geste.

V priebehu času sa objavili nové typy ikon založené zvyčajne na piatich klasických typoch. Naša ikona „Ustavičnej pomoci“ patrí k typom, ktorý Pravoslávna cirkev zvyčajne nazýva „Matka trpiaceho Boha“. Matka v ňom dieťa pevne drží, rovnako ako v „Sprievodkyni“ a „Láskavom milosrdenstve“. Najvýraznejšia je však prítomnosť dvoch anjelov, Gabriela a Michaela v horných rohoch, ktorí držia nástroje umučenia, ich ruky sú pokryté látkami alebo závojmi. Keď prosebníci prinášali dary cisárovi, zakrývali si ruky na  znak rešpektu. Z chodidla dieťaťa zvyčajne padá sandál. Toto je jasný jednoduchý detail, ktorý pripomína krehkosť dieťaťa a biblický symbol pre vzdanie sa vlastných práv (pozri Dt 25,9 a Rúth 4,7-8).

Zdá sa, že najstarším znázornením „Matky trpiaceho Boha“ je freska v kostole na Cypre z roku 1192. Na nej stojí Mária v životnej veľkosti, držiac bosé dieťa jemne a ochraňujúco, s dvoma anjelmi na každej strane v životnej veľkosti. Ukázalo sa, že je populárnou ikonou, veľmi rozšírenou v pravoslávnych kostoloch v oblasti Stredomoria. Nie je teda nečakané, že sa ukázala byť populárnou ikonou v dielňach Kréty, najmä keď bolo možné  maľovať ju na drevo ako „prenosnú ikonu“, ktorú bolo možné prenášať a inštalovať v domácnostiach.

 

Celoživotné utrpenie

Za jednoduchou umeleckou ikonou  Matky trpiaceho Boha  je bohatá biblická teológia. Základný text je z meditácie o Kristovom kňazstve v Liste Hebrejom. Autor Listu opisuje, že keď prišiel Kristus na svet, povedal: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo; Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: „Hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“ (Hebr 10,5-7). Inými slovami, od samého začiatku bolo srdce Ježiša nasmerované na jeho smrť ako akt poslušnosti a podriadenia sa vôli Otca.

Liturgia na sviatok Obetovania Pána v chráme je zameraná na rovnakú myšlienku, že Ježiš je v prvých týždňoch svojho života obetovaný rodičmi. Veľký pisateľ hymnusov / kazateľ byzantskej tradície, ktorý kázal na slávnosti, predstavuje rozhovor medzi Máriou a jej synom. „Jedného dňa uvidíte dieťa, ktoré teraz nosíte v náručí, s rukami prebodnutými klincami z lásky k ľuďom. Ten, ktorého nazývate život, uvidíte visieť na kríži a budete smútiť nad jeho smrťou.“

Autor: Brendan McConvery CSsR

Zdroj: cssr.news

Príbuzné články:

Sv. Ján Pavol II o svojom vzťahu k Matke ustavičnej pomoci (Rím, 20. jún 1991)

Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld

Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl)

Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Nová aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

Zázračné uzdravenie 

Ikona požehnaná pápežom putovala na Slovensku aj v Čechách

Matka ustavičnej pomoci v Kazachstane

Matka ustavičnej pomoci v Albánsku

Matka ustavičnej pomoci na poštových známkach v Poľsku

Ján Pavol II a Matka ustavičnej pomoci

Kostol sv. Alfonza – miesto s fascinujúcou históriou

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved