Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Krakov: začal sa medziprovinciálny mesiac obnovy pred doživotnými sľubmi

V Krakove sa 8. júla 2024 začal medziprovinciálny mesiac duchovnej obnovy pre bratov, ktorí sa pripravujú na doživotné sľuby.

Spoločnou meditáciou a svätou omšou, ktorej predsedal páter Dariusz Paszyński, predstavený Varšavskej provincie redemptoristov, začalo päť spolubratov z troch európskych provincií svoj mesiac obnovy – čas prípravy na doživotné sľuby: traja bratia z Ľvovskej provincie a po jednom bratovi z Provincie Bratislava – Praha a Varšavskej provincie.

Počas nasledujúcich dní sa vďaka pozvaným hosťom účastníci oboznámia s témami rehoľnej, kňazskej a redemptoristickej formácie. Bude to tiež čas modlitby a bratstva so spolubratmi z iných jednotiek. Po mesiaci obnovy, 4. augusta, začnú brat z Varšavskej provincie a slovenský redemptorista br. Ján Kniez CSsR svoje duchovné cvičenia pred doživotnými sľubmi v kláštore sestier redemptoristiek v Bielsko-Biała. Bratia z Ľvovskej provincie absolvujú duchovné cvičenia vo svojej krajine.

br. Lukáš Malinowski, redemptoristické kolégium v Krakove (Zdroj: https://www.redemptor.pl/)

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved