Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

101. výročie narodenia Mons. Jorgeho Gottaua z Argentíny

Pri príležitosti nedožitých stých narodenín Mons. Jorgeho Gottaua, prvého biskupa Añatuye, ktorého proces blahorečenia práve prebieha, sa minulý rok v dňoch 22., 23. a 24. mája konali v meste Añatuya (Argentína) rôzne podujatia.

Boží služobník Jorge Gottau

Jorge Gottau sa narodil 23. mája 1917 v Esteban Gascón v oblasti Buenos Aires. Ako 12-ročný vstúpil do menšieho seminára redemptoristov v Bella Vista. V roku 1938 zložil rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa a ukončil štúdium filozofie a teológie vo Villa Allende.

Dňa 19. októbra 1942 prijal kňazskú vysviacku a v nasledujúcich rokoch pôsobil ako farár v Darregueira v oblasti Buenos Aires. V roku 1956 bol zvolený za provinciálneho predstaveného argentínskych redemptoristov.

V roku 1961 zriadila Svätá stolica v Argentíne niekoľko nových diecéz a medzi nimi aj veľmi rozľahlú a chudobnú diecézu Añatuya. Pápež Ján XXIII. vymenoval za prvého biskupa tejto diecézy Mons. Jorgeho Gottaua, ktorý sa ujal jej vedenia 1. októbra 1961.

Vo chvíli svojho zriadenia mala diecéza sedem farností a sedem kňazov, ktorí obsluhovali 120 000 obyvateľov, žijúcich na území s rozlohou 68 000 km2. V priebehu 31 rokov vedenia diecézy zriadil s pomocou 30 kňazov, 150 rehoľných sestier a mnohých laikov 15 nových farností a viac ako 200 kaplniek.

Okrem toho založil 26 vzdelávacích stredísk, ktoré poskytovali základné, stredné a odborné vzdelanie, ako aj jednu špeciálnu školu a viaceré dielne. Pričinil sa k výstavbe siedmich domovov sociálnych služieb, kanálov, vodných nádrží, zdravotných stredísk, farských jedální, jednotiek Charity, športového a kultúrneho strediska a troch rozhlasových vysielačov.

V roku 1970 inicioval národnú zbierku určenú na pomoc najchudobnejším diecézam. S Añatuyou sa rozlúčil 19. decembra 1992. Diecézu opustil o dva dni nato, keď Ján Pavol II. prijal jeho žiadosť o odstúpenie. V ten istý deň mu primátor mesta udelil titul „čestný obyvateľ“ ako uznanie za jeho celoživotné úsilie.

Mons. Gottau zomrel 24. apríla 1994 vo veku 77 rokov v Buenos Aires. Jeho telesné pozostatky sú pochované v katedrále v Añatuyi.

Diecézna fáza procesu jeho blahorečenia je už uzavretá a ďalšia fáza procesu bude prebiehať podľa noriem Kongregácie pre kauzy svätých.

 

Fundácia Gottau

Fundácia, ktorá nesie jeho meno, sa stará o rozvoj všetkých diel, ktoré založil a usiluje sa o evanjelizáciu v oblasti Chaco Santiago.

Zdroj: cssr.news

Príbuzné články:

Proces blahorečenia božích služobníkov Márie de la Concepción (Conchity) Barrechegurenovej Garcii a .P. Francisca Barrecheguren. 

Boží služobník Marcel Van

Ctihodný Pelágio Sauter

Viac:

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou v krajine

92 rokov redemptoristov misionárov vo Venezuele

Pápež František vyzýva k ukončeniu násilia vo Venezuele

Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície (Majella)

Indická provincia Liguori má 25 rokov

V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice

Redemptoristi v Európe

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Provincia Viedeň – Mníchov

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Vietnamský redemptorista – Informačný hrdina

Vietnam – Pripravuje sa nový náboženský zákon

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Brazília v morálnej kríze

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Česká republika: Redemptoristi vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Česká republika: Svatohorské zvony

Holandsko: Wittem – nové popartové portréty svätých a blahoslavených

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Biskup – redemptorista z Iraku s mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komunita sv. Alfonza)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Peru: Prírodná katastrofa

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved