Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sviatok Matky ustavičnej pomoci v Ríme

V nedeľu, 25. júna, komunita veriacich v kostole sv. Alfonza v Ríme oslávila sviatok Matky ustavičnej pomoci. Kostol bol naplnený ľuďmi, ktorí chceli vyjadriť svoju úctu k Matke ustavičnej pomoci počas slávnostnej Eucharistie a tiež počas sprievodu, ktorý nasledoval po omši. Procesia sa konala blízko ulíc Esquilino, v blízkosti Svätyne Matky ustavičnej pomoci a po sprievode sa uskutočnil koncert Fanfary s názvom „Alpini Latina“.

Slávnosti predsedal generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, CSsR. Okrem pútnikov, ktorí prišli do Ríma na oslavu, tu bolo veľa redemptoristov, koncelebrujúcich na Eucharistii, najmä skupina redemptoristov, ktorí prišli z rôznych častí sveta, aby sa zúčastnili duchovných cvičení redemptoristov, ktoré sa uskutočnia v týchto dňoch v Ríme.

Počas homílie vyzval P. Michael Brehl zhromaždenie, aby uvažovali o ikone Matky ustavičnej pomoci s pomocou čítaní sv. omše: v prvom čítaní z knihy Izaiáš sa stretáme s tajomstvom vtelenia – Emanuel, Boh s nami. Druhé čítanie, oslava nového života, ktorý žijeme vo vzkriesenom Kristovi – a Mária ako Matka Cirkvi. V evanjeliu premýšľame o veľkonočných tajomstvách, ktoré vrcholia vzkriesením Pána. Toto evanjelium nám ukazuje poslanie Márie, pokračovať v tajomstve poslania jej milovaného Syna po jeho smrti na kríži. Ako Matka, Mária nás vždy sprevádza a priťahuje k Ježišovi.

P. Michael potom veriacim hovoril o úcte k Matke ustavičnej pomoci v Belfaste v Írsku: Takmer 12 miliónov katolíkov a dokonca aj protestanti sa spoločne modlí v svätyni.

Dnes misionárska ikona pokračuje v púti po celom svete.

Svätý Otec, odvolávajúc sa na Máriino poslanie, nám povedal, že je to poslanie evanjelizácie. Mária nám ukazuje revolučnú silu jemnosti a súcitu. Pápež František nás učí štyri slovesá, aby sme mohli hovoriť o Máriinej misií: sprevádzať, zjednotiť, modliť sa a bojovať.

Mária vždy sprevádza opustených a chudobných so súcitom a porozumením, s jemnosťou a milosrdenstvom. Je to vždy matka, ktorá nemôže opustiť svoje deti, najmä tie najslabšie.

Mária vie zhromaždiť rodinu okolo stola, aby sa zdieľali a rástli v bratskej láske a otvárali sa druhým. Mária to robí vo všetkých svätyniach sveta.

Mária nás učí modliť sa, ako sa modlí ona, premýšľať nad udalosťami a rozpoznávať Božie slovo. Je to modlitba za druhých, za tých, ktorí to potrebujú, zahrňujúca každého.

Mária vždy bojuje za spravodlivosť, ale s revolučnou silou jemnosti a milosrdenstva. Je naozaj prorokom, ale prorokom pre spravodlivosť a Božiu nežnosť.

Dnes nás Mária vyzýva, aby sme nasledovali jej kroky, aby sme sprevádzali, zjednocovali, modlili sa a bojovali za spravodlivosť.

 

Zdroj

 

Príbuzné články:

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved