Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slávnosť Matky ustavičnej pomoci v Indii vo farnosti Tenali

Farnosť v Tenali, v Gunturskej diecéze indického štátu Ándhrapradéš, patrí pod správu redemptoristov od roku 1964. Je zaujímavé, že táto farnosť bola pomenovaná po Matke ustavičnej pomoci už predtým než sme ju prebrali od diecézy. V priebehu rokov sa z tejto farnosti odčlenilo šesť farností, z ktorých tri sú v správe rozličných rehoľných spoločností a tri v správe diecézneho duchovenstva.

Slávnosť Matky ustavičnej pomoci sa najskôr slávila 27. júna. V júni žiaľ postihujú krajinu monzúny, a počas týchto dní sme trpeli dažďami. Po druhé, jún je mesiacom poľnohospodárskej práce a väčšina ľudí bola zaneprázdnená orbou, siatím atď. Okrem toho v júni začína študentom a učiteľom akademický rok. Preto sme slávnosť presunuli na druhého februára, kedy je relatívne chladnejšia klíma a ľudia sa nemusia venovať poľnohospodárstvu. Teraz slávnosti každoročne začíname 24. januára vztýčením vlajky, potom nasleduje deväťdňová pobožnosť novény s Eucharistiou.

V tomto roku sme pozvali nášho milovaného emeritného biskupa Dr. Galiho Bali z Gunturskej diecézy, aby začal deväťdňovú novénu. O šiestej hodine večer biskup vztýčil vlajku Matky ustavičnej pomoci. Potom odhalil ikonu Matky ustavičnej pomoci, ktorá bola inštalovaná nad vstupom do kostola. Následne viedol pobožnosť novény a slúžil sv. omšu. Na slávenie Eucharistie pozývame rehoľných aj diecéznych kňazov diecézy. Na slávnosti sa každý deň zúčastnilo dosť veľa ľudí. Spomenieme aj, že počas týchto dní prichádzajú do svätyne nielen katolíci, ale aj nekatolíci, najmä hinduisti a moslimovia a zúčastňujú sa programu.

Na slávnosť prichádza viac než 25 000 ctiteľov. Svedčia o nespočetných milostiach a požehnaniach, ktoré dostali skrze mocné orodovanie nebeskej Matky. Svedčia aj o zázrakoch uzdravenia.

Druhého februára sa po rannej svätej omši uskutočnila procesia okolo kostola s ikonou Matky ustavičnej pomoci, a po nej nasledovala pobožnosť novény. Mladí z farnosti prichystali program s rozličnými hrami.

Večer sme mali svätú omšu pod holým nebom. Celebrantom bol biskup Gunturskej diecézy, Rt.Rev.Ch.Bhagyaiah. Koncelebrovalo pri nej viac než 40 kňazov. Svätej omše sa zúčastnilo aj mnoho rehoľníčok a ľudí z iných farností. Po nej bolo pre všetkých pripravené agapé.

Tenali je jedna z farností provincie Bangalúr. My, redemptoristi z farnosti Tenali, pokračujeme v našej misii UROBIŤ JU ZNÁMOU.

Brat Vijayanand CSsR

Zdroj: cssr.news

Preklad: Jana Badurová

Príbuzné články:

Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld

Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl)

Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Úcta Filipíncov v Saudskej Arábii k Matke ustavičnej pomoci 

Nová aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

Zázračné uzdravenie 

Ikona požehnaná pápežom putovala na Slovensku aj v Čechách

Matka ustavičnej pomoci v Kazachstane

Matka ustavičnej pomoci v Albánsku

Ján Pavol II a Matka ustavičnej pomoci

Kostol sv. Alfonza – miesto s fascinujúcou históriou

 

Podobné články o Indii:

Výzva slúžiť zranenému svetu (2018)

Dvaja indickí redemptoristi v neďalekom Rakúsku už 3 roky

Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície (Majella)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved