Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Výzva slúžiť zranenému svetu! (India)

(Goa, India) – V roku 2008 bola otvorená Národná otvorená škola Loyola. Pod patronátom Nadácie Nano Nagle School (TNNS) sa stará o deti, ktoré pochádzajú zo slabších pomerov. Nachádza sa v dedinke Shirvodem, v blízkosti mesta Margao v indickej oblasti. Víziou školy je zabezpečiť stredné vzdelanie v angličtine pre deti z ulíc a zo slumov. Takýmto spôsobom sú deti chránené aj od detskej práce a zneužívania.

 

 

Úloha redemptoristov (Viceprovincia Majella)

Provincia zabezpečuje celoročný rozpočet školy. Formačná komunita vo Varca, v regióne Goa, vo svojej službe migrantom pracuje na tomto projekte. Do projektu sú zapojení aj bohoslovci – študenti filozofie a komunita redemptoristov. Každú sobotu v škole vedú hodiny bohoslovci. Zapájajú sa do hier s deťmi a spolupracujú s personálom školy. Takýmto spôsobom môže formačná komunita aj miestna komunita vďaka Božej milosti odpovedať na niektoré potreby najopustenejších medzi migrantmi.

(P. Ivel Mendanha, viceprovinciál jednotky Majella)

© Preklad redemptoristi Bratislava – Praha (pozn. prekl. redakčne krátené)

Zdroj: cssr.news

 

Podobné články:

Dvaja indickí redemptoristi v neďalekom Rakúsku už 3 roky

Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície (Majella)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved