Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptorista z Vietnamu na zozname „100 informačných hrdinov“‏

Le Ngoc Thanh, CSsR, vietnamský redemptoristický kňaz, bol zaradený do zoznamu „100 informačných hrdinov“ (viď http://fr.rsf.org/IMG/pdf/pdf_en_3mai.pdf), ktorý zostavila organizácia Reportéri bez hraníc pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače (3. máj). Reportéri bez hraníc sú nezisková organizácia registrovaná vo Francúzsku a majú štatút konzultanta pri Organizácii spojených národov a UNESCO (viď http://en.rsf.org/who-we-are-12-09-2012,32617.html).

Svojou odvážnou prácou a aktivizmom týchto „100 hrdinov“ pomáha presadzovať právo zakotvené v článku 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv – právo „vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.“ Dávajú svoje ideály do služby pre spoločné dobro a slúžia ako vzory.

„Svetový deň slobody tlače, ktorý Reportéri bez hraníc pomohli ustanoviť, by mal byť príležitosťou vzdať hold odvahe žurnalistov a blogerov, ktorí neustále obetujú svoju bezpečnosť a niekedy aj svoje životy svojmu povolaniu,“ povedal Christophe Deloire, generálny sekretár Reportérov bez hraníc.

„Títo ,informační hrdinovia‘ sú zdrojom inšpirácie pre všetkých ľudí a pre tých, ktorí túžia po slobode. Bez ich odhodlania a odhodlania všetkých im podobných by bolo jednoducho nemožné rozširovať panstvo slobody.“

Anton le Ngoc Thanh pracuje pre Vietnam Redemptorist News, katolícku spravodajskú organizáciu, už od 90-tych rokov. Jeho práca mu spôsobuje početné problémy s vietnamským vládnym režimom. V roku 2012 ho zastavili na výsluch po ceste do Bac Lieu na juhu krajiny, kde sa žena zapálila na protest proti postaveniu jej dcéry blogerky Ta Phong Tan pred súd. Zadržali ho na niekoľko hodín za spôsobenie dopravnej nehody, hoci išiel pešo. Minulý rok ho opäť zatkli počas demonštrácie na podporu blogera a aktivistu Dinh Nhat Uy, ktorý bol uznaný vinným z organizovania kampane za prepustenie svojho väzneného mladšieho brata. Thanh je pod nepretržitým policajným dohľadom a často je mu zabránené informovať a písať o porušovaní ľudských práv, ktorého je svedkom. (Ngoc Thanhov blog: http://www.vrnews.org)

 

List generálneho predstaveného P. Michaela Brehla, CSsR proviniciálnemu sekretárovi Vietnamu P. Josephovi Dinh Huu Thoai, CSsR

Drahý P. Joseph,

Ďakujem, že ste ma upozornili na tento článok. Veľmi sa teším z tejto správy a prosím, aby ste  zablahoželali pátrovi Le Ngoc Thanh, CSsR  za mňa osobne. Je to veľmi dobrá správa a sme hrdí, že redemptorista bol ocenený týmto spôsobom. Je to svedectvo o dôležitosti sociálnej komunikácie, ktorá je významnou súčasťou poslania a služby našej Kongregácie a vietnamskej provincie obzvlášť.

Nech Vás Boh žehná, celú Vašu provinciu a najmä P. Le Ngoc Thanha, keď si 3. mája pripomíname všetkých tých, ktorí šíria pravdu a odkaz evanjelia! Zvlášť ho zahrniem do mojich modlitieb.

Pán nás povoláva „ohlasovať evanjelium vždy novým spôsobom“ a využiť každý možný prostriedok na šírenie odkazu hojného vykúpenia. Blahoželám a žehnám!

Váš brat vo Vykupiteľovi

Michael Brehl, CSsR.

Príbuzné články:

Pripravuje sa nový náboženský zákon vo Vietname

Príbuzné články o redemptoristoch vo svete:

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou v krajine

92 rokov redemptoristov misionárov vo Venezuele

Pápež František vyzýva k ukončeniu násilia vo Venezuele

Burkina Faso (Vážna situácia v Burkina Faso)

Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície (Majella)

Indická provincia Liguori má 25 rokov

V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice

Redemptoristi v Európe

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Provincia Viedeň – Mníchov

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Brazília v morálnej kríze

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Česká republika: Redemptoristi vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Česká republika: Svatohorské zvony

Holandsko: Wittem – nové popartové portréty svätých a blahoslavených

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Biskup – redemptorista z Iraku z mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfozna)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Peru: Prírodná katastrofa

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved