Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Skončila sa XXV. generálna kapitula redemptoristov

Od 31. októbra do 23. novembra 2016 sa v thajskom meste Pattaya konala XXV. generálna kapitula. Zúčastnil sa na nej P. Václav Hypius, viceprovinciál našej jednotky.

Správy z kapituly, ktoré sme postupne uverejňovali, si môžete pozrieť na nižšie uvedených odkazoch.

 

Skončila sa XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň)

Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach

Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november)

Príprava Záverečného posolstva generálnej kapituly (17.11)

Práce na kapitule (18. 11)

Kapitulári v Bangkoku (20.11)

Diskusia o Alfonziánskej Akadémii (21.11)

O bratoch, médiách a ochrane mladistvých (22.11)

Téma kapituly: Witnesses of the Redeemer…

Pattaya 2

Prípravy kapituly prebiehali v Ríme. Naša jednotka, tak ako všetky ostatné, asistovala v procese prípravy. Prípravná komisia našej viceprovincie bola v kontakte s ústrednou (generálnou) prípravnou komisiou. Spracovala vyplnené dotazníky z každej slovenskej komunity a v októbri 2014 ich poslala generálnemu vedeniu.

Naša kongregácia má v súčasnosti vo svete 72 jednotiek,  ktoré mali poslať syntézu odpovedí z dotazníkov ústrednej komisii. Tá na základe odpovedí pripravila pracovný dokument pripravovanej generálnej kapituly. Sú v ňom zapracované myšlienky a postrehy, ktoré zaslali jednotlivé jednotky. Autormi pracovného dokumentu sú P. Stephen Rehraue (Denver), P. Andrzej Wodka (Varšava) a P. Pedro Lopez (Madrid).

Páter generál poslal dekrét ohľadom postulátov na XXV. generálnu kapitulu. List obsahoval okrem dekrétu aj šablónu, ktorú bolo treba zachovať pri odovzdávaní prípadných postulátov. Postuláty (návrhy na prerokovanie) mali redemptoristi každej jednotky odoslať do Ríma do konca októbra 2015.  Slúžili na prvú, prípravnú fázu kapituly, ktorá sa už konala vo všetkých konferenciách. Od 4. do 14. apríla sa predstavení európskych redemptoristov stretli v poľskom meste Toruň.

Pattaya

Na prvom, prípravnom, kontinentálnom stretnutí sa zúčastnil viceprovinciálny predstavený redemptoristov Bratislavskej jednotky, P. Václav Hypius a vokál P. Peter Slobodník.
Na stretnutí sa okrem predstavených jednotky zúčastnili podľa veľkosti danej jednotky aj ďalší zástupcovia. Okrem zástupcov každej európskej jednotky sa na stretnutí zúčastnil generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, generálny konzultor P. Jacek Dęmebk, generálny konzultor P. Alberto Eseveri a koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrałek.
Pattaya 3
Na stretnutí boli aj štyria účastníci bez hlasovacieho práva: moderátor druhej (kanonickej) fázy kapituly, P. Kevin O’Neil; predstavený komuity v Namur (Belgicko) P. Andrè Orban; laický spolupracovník z Madridskej provincie Rafael Junquera a laická spolupracovníčka z Londýnskej provincie Nicole Barber.
Tlačová správa v TKKBS
VHK
Brehlaaa
Symboly
Pattaya-3
pattaya-1
Pattaya-2
30645342006_9487f18f67_h
30051151324_74a2631467_k
Príbuzné články
Duchovná obnova s kardinálom Taglem.
Ekonomika
Partneri v misii – delegáti – na kapitule

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved