Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

9. deň kapituly (Partneri v misii a postuláty)

7. novembra, v šiesty deň XXV. generálnej kapituly a v deviaty deň kapituly, 10. novembra, vystúpili na zhromaždení naši partneri v misii – laici, ktorí sú delegátmi 5 konferencií redemptoristov.  Na začiatku pracovného dňa všetkých privítal sekretár generálnej kapituly  Kevin O’Neil Neil. Moderoval P. Clement Campos. Páter Michael Brehl, generálny predstavený, predstavil laických delegátov a kapitulárom vysvetlil, že títo spolupracovníci budú celý druhý týždeň aktívne prítomní na kapitule, aby nás podrobnejšie uviedli do práce laických partnerov v misii.

Prezentácie týchto reprezentantov si môžete pozrieť TU. Rovnako si môžete pozrieť krátke rozhovory s našimi laickými partnermi v misii: Malcolm Salida, Anna Walsh.

Laickými reprezentantmi sú:

Malcolm Salida - Afrika Madag

Malcolm Salida (Konferencia Afrika and Madagaskar)

Rosanna Latorre - Ázia Oceánia

Rosanna Latorre (Konferencia Ázia-Oceánia)

hidalgo - l. Amerika Karibik

Jose Antonio Hildalgo (Konferencia Latinská Amerika a Karibik)

Anne Walsh - S. Amerika

Anne Walsh (Konferencia Severná Amerika)

Rafael Junquera - Európa

Rafael Junquera (Konferencia Európa)

Rafaela predstavil koordinátor konferencie Európa P. Zdrzałek. Rafael hovoril o tom, ako slúži ako laický misionár Najsvätejšieho Vykupiteľa. Je ženatý a spolu so ženou slúžia pri našom kostole v Madride, ktorý je zasvätený Matke ustavičnej pomoci.

Nasledovala videoprezentácia mapujúca život a činnosť konferencie Európa. Onedlho by mala byť k dispozícii online.

Kapitulári si vypočuli aj správu Konferencie Severná Amerika. Predstavil ju koordinátor tejto konferencie P. Jack Kingsbury. Neskôr uviedol Annu Walsh, laickú reprezentantku tejto konferencie, ktorá je tiež laickou misionárkou Najsvätejšieho Vykupiteľa. Pracuje na plný úväzok v diecéze Sv. Jána, predovšetkým angažovaním sa vo vedení  duchovných cvičení a misií. Nasledovala 20-minútová videoprezentácia a čas na otázky a odpovede.

Poslednou prezentáciou, ktorá odznela v dopoludňajšom bloku bola správa P. Manuela Rodrogeza, ktorá bola obrazom konferencie Latinská Amerika – Karibik. Po svojom vystúpení predstavil laického partnera v misii Jose Antonia Hidalga, ktorý je ženatý a má 7 detí.

Zdroj

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri I

10. november – 9. deň kapituly (dopoludňajší blok)

Dopoludnie bolo venované hlbším úvahám nad prácou laických misionárov pri redemptoristoch. Malcolm Salida z Konferencie Afrika – Madagaskar bol prvým rečníkom, hovoril o zraniteľnosti a solidarite s chudobnými. Po ňom sa ako reprezentantka konferencie Severná Amerika, prihovorila Anna Walsh. Jej príhovor bol najobšírnejší a najhutnejší. Po jej prezentácii sa krátko predstavili aj ostatní laickí reprezentanti. Jose Maria Hidalgo, z Konferencie Latinská Amerika – Karibik, hovoril o povolaní k učeníctvu a povedomiu laikov, že sú vyslaní. Raffael Junquera z Konferencie Európa tiež zdôraznil dôležitosť učeníctva, ktoré má charakterizovať celý život kresťana. Zdôraznil aj spojenie medzi misiou a  morálkou. Rosanna Lattore z Konferencie Ázia – Oceánia povedala, že ešte pred tým, ako stretla redemptoristov, mala rada ľudí. Provincia  Manilla jej umožňuje rozvinúť svoje zručnosti, momentálne pracuje ako poradca a v rôznych oblastiach služby v provincii. Po jej prezentácii nasledovala hlavná prednáška, ktorú v mene celej laickej skupiny predniesla Anne Walsh. Po nej sa kapitulári rozdelili do pracovných skupín, aby prediskutovali to, čo bolo odprezentované.  Po prestávke všetci piati laickí reprezentanti vytvorili panel, ktorý odpovedal na otázky a podnety z pléna. Diskusia prehĺbila u kapitulárov presvedčenie, že partnerstvo s laikmi musíme prehlbovať na všetkých úrovniach, na úrovni lokálnej,  na úrovni jednotlivej konferencie, ale aj na celokongregačnej úrovni. Na záver bloku, v ktorom vystupovali laici, ponúkol generálny predstavený krátke zhrnutie toho, čo odznelo.

10. november – 9. deň kapituly (popoludňajší blok)

Po záujmovom rannom bloku, v ktorom laickí partneri v misii prezentovali svoju prácu, sa kapitulári popoludní venovali diskusiám v malých skupinách. Prejednávali postuláty, ktoré boli súčasťou Pracovného dokumentu C (časť 2. – Obnovená misia a časť 1. – Obnovené srdcia). Prejednávané témy (pozri Dokument C) sa týkali návrhov ohľadom implementácie obnovy, ktorú viedla Generálna kapitula prostredníctvom generálnych vizitácií. V diskusných skupinách sa hovorilo aj o komunikácii medzi Generálnym vedením a jednotkami, ako aj o formácii a laických spolupracovníkoch.

Mnohí spolubratia prosili o vyjasnenie návrhu na „Liturgické obdobie stvorenia“. Pri vysvetľovaní návrhu sa vychádzalo z toho, že je to odpoveď na pápežovu výzvy z encykliky Laudato si!. O tejto téme sa ešte bude diskutovať.

Večer sa členovia jednotlivých konferencií stretli osobitne, aby prediskutovali návrhy na spolubratov – kandidátov na 6 generálnych konzultorov.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved