Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

„Vložme svoju ruku do prebodnutého boku chudobných“: kardinál Tagle

„Iba zranená viera je dôveryhodná; sme pozvaní vložiť svoju ruku do prebodnutého boku chudobných“: kardinál Tagle

Dnes na Veľký piatok vás pozývame pozrieť si záznam prednášky kardinála Tagleho, ktorý na XXV. generálnej kapitule redemptoristov hovoril, že sa potrebujeme dotknúť Pánových rán. Záznam jeho prednášky si môžete pozrieť TU.

2. a 3. novembra prebiehala duchovná obnova pre tých, ktorí sú prítomní na generálnej kapitule.  Začala sa 2. novembra ofíciom za zosnulých.

Po modlitbe liturgie hodín P. Michael Brehl, generálny predstavený, predstavil kardinála Luisa Tagleho, arcibiskupa z filipínskej Manily.  2. novembra sa kardinál zameral na solidaritu s Kristom, ktorá je aj solidaritou s chudobnými. Hovoril o milosti Roku milosrdenstva a dôraze, ktorý kladieme na chudobných. Zdôraznil Božie milosrdenstvo, ktoré je vyjadrené v nehe. Dodal, že prvými obeťami nedostatku nehy sú vždy chudobní.

3Y0A0825

Kardinál neskôr hovoril o inštinktívnom pute matky a dieťaťa, ktoré je metaforou Božej lásky k nám. Mali by sme budovať na tomto spôsobe myslenia o iných, tí ostatní sú našimi bratmi a sestrami, nik nie je oddelený odo mňa.

Tagle, Hypius

Kardinál poukázal aj na podobenstvo o Dobrom samaritánovi, v ktorom Levita, odborník na zákon, chcel za pomoci zákona zúžiť definíciou toho, „kto je môj blížny“. Hocikto, dokonca aj outsider, je môj blížny. Podobne ako v podobenstve o stratenom synovi, tu máme strateného brata.

3Y0A0868


Kardinál nám pripomenul, že chudobní nie sú kategóriou, ale ľuďmi, ktorí patria k nám. Zakúšajú rany ako smäd a nespravodlivosť a tiež rany nevernosti v rodinnom živote, čo spôsobuje zranenie každého člena rodiny.

Individualizmus zraňuje bratskú lásku a obmedzuje vnímanie toho, kto všetko tvorí komunitu a patrí do nej.  Tak často sme svedkami obviňovania migrantov a utečencov z toho, že sú príčinou sociálnych a ekonomických problémov.

Rany volajú po uzdravení a my by sme mali byť protagonistami uzdravenia. Obrazom je apoštol Tomáš, ktorý po vzkriesení vložil ruku do Kristovho boku.

GF8A3154-1
Tagle, Brehl, MUP
30715181096_97ce6993ee_k-1068x712

Rany ostávajú ranami, svet je ich plný. Iba zranená viera je dôveryhodná. My sme povolaní vložiť ruku do zraneného boku chudobných. Keď popierame rany, popierame našu smrteľnosť a dištancujeme sa od druhých. V podstate, ak popierame smrť, spôsobujeme ju. Ak nebudeme vedieť pociťovať bolesť, zabijeme v sebe schopnosť milovať.

Kardinál skončil dojímavým príbehom o istej panej, utečenkyni, ktorá bola presvedčená, že je úplne sama, až kým si neuvedomila, že nie je jedinou, ktorá plače. Až vtedy sa začala cítiť solidárna a v spoločenstve s inými.

Kardinál predsedal aj Eucharistii za zosnulých. Vo svojom príhovore sa zameral na spoločenstvo svätých. Pripomínal, že  naše choroby sú predchuťou smrti. Choroba nás môže izolovať a zväčšiť strach zo smrti.  Ježiš však zvíťazil a nenechá nás samých.

Kardinál Tagle sa stretol aj s viceprovinciálom bratislavskej jednotky, P. Václavom Hypiusom. P. Hypius kardinálovi povedal o jeho knihe, ktorú redemporisti vydali v slovenskom preklade s názvom Ľudia veľkej noci. Kardinál sa veľmi potešil a napísal krátky pozdrav kresťanským spoločenstvám na Slovensku a v Bratislave.

2. novembra hovoril kardinál počas prednášky v rámci duchovnej obnovy o solidarite v spoločenstve. Prednášku je možné si pozrieť zo záznamu TU.  3. novembra kardinál pokračoval v 3. prednáške, v ktorej hovoril o efektívnom a vizionárskom vodcovstve v misii. Neskôr odpovedal kapitulárom na rôzne otázky, týkajúce sa formácie a služby. Záznam je k dispozícii TU. Príhovor, ktorý mal počas liturgie Eucharistie 3. novembra, ktorou sa končila duchovná obnova, si môžete pozrieť TU.

Tagle pozdrav

Duchovné cvičenia s kardinálom Liusom Taglem z generálnej kapituly so slovenskými titulkami nájdete tu:

časť 1 – Dotknúť sa rán zranených

časť 2 – Solidarita v rehoľnom živote: prorocký svedok

časť 3 – Vizionárske a efektívne vodcovstvo

Zdroj

Príbuzné články:

Prvý výtlačok dokumentu Misericordia et Misera pápež odovzdal manilskému arcibiskupovi Taglemu

Prebieha XXV. generálna kapitula

Tagle pred pápežovou návštevou Filipín 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved