Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie 3. fázy XXVI. generálnej kapituly redemptoristov Konferencie Európa pokračuje v poľskom Tuchówe

Štyridsať redemptoristov a laikov sa v týchto dňoch stretáva v poľskom Tuchówe na rokovaniach tretej fázy XXVI. generálnej kapituly redemptoristov Konferencie Európa.

Druhá, kanonická fáza generálnej kapituly pre celú kongregáciu, ktorá sa skončila pred rokom, prijala rozhodnutia v oblastiach chápania redemptoristickej identity, redemptoristického poslania, zasväteného života, formácie a riadenia. Úlohou tretej fázy, ktorá sa koná na jednotlivých kontinentoch v rámci tzv. konferencií, je pretaviť rozhodnutia do konkrétnej podoby a pripraviť ich implementáciu do života redemptoristov a laických spolupracovníkov v misii.

Prvé dni stretnutia v Tuchówe boli venované prehĺbeniu metodiky práce a prijatých rozhodnutí, ale aj plenárnym a skupinovým diskusiám o tom, ako ich uviesť do praxe. Čiastočne sa pritom využívala aj synodálna metóda – s dostatočným časom na tiché počúvanie Ducha Svätého v Božom slove a na to, ako ho chápu a prijímajú ostatní členovia jednotlivých skupín.

Ovocím doterajšej práce je návrh Akčného plánu redemptoristov Konferencie Európa na najbližších šesť rokov (2023 – 2028), ktorý sa bude prerokovávať a spresňovať v nasledujúcich dňoch stretnutia.

Rokovania kapituly sa skončia pravdepodobne v utorok, zatiaľ čo streda a štvrtok budú venované zhromaždeniu Konferencie. To sa bude okrem iného zaoberať správami o jej činnosti za uplynulé roky a voľbou kandidátov na koordinátora. Kandidáti budú predložení na vymenovanie generálnemu vedeniu.

Príjemnou prestávkou v rokovaní bol nedeľný celodenný výlet do Krakova s prehliadkou kráľovského hradu Wawel a Starého mesta. Ráno pred odchodom do Krakova sme sa spolu s veriacimi modlili vo svätyni Panny Márie Tuchovskej, pričom sme jej podľa miestnej tradície zverili aj otázku kňazských a rehoľných povolaní do našej Kongregácie.

P. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved