Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Európski redemptoristi ukončili 3. fázu XXVI. Generálnej kapituly

Záverečnú správu z 3. fázy XXVI. Generálnej kapituly redemptoristov a zo 16. zasadnutia Konferencie Európa (CRE) napísal Ciarán O’Callaghan CSsR z Provincie Dublin.

Koncom júla mi Brendan O’Rourke CSsR (provinciál Dublinu) oznámil, že pôjdem na obe stretnutia ako náhradník. Mal som z toho zmiešané pocity a bol som naozaj rozpoltený. Vedel som, že to budú historicky dôležité stretnutia pre našu kongregáciu. Napriek tomu ma dva týždne mimo služby a práce v Belfaste – a ťažké doháňanie po návrate – vystrašili. Som však veľmi rád, že som prišiel, pretože to naozaj bolo stretnutie historického významu. Skôr než sa pustím do podrobností o samotných stretnutiach, dovoľte mi povedať, že prípravná práca, ktorú vykonala Generálna prípravná komisia na čele s jej predsedom Brendanom Kellym CSsR a Johannesom Römeltom CSsR (koordinátorom CRE) a jeho tímom, bola jednoducho vynikajúca.

Každý deň sa začínal slávením Eucharistie a končil večernou modlitbou. Rógerio Gomes CSsR, generálny predstavený, predsedal úvodnému sláveniu svätej omše a neskôr ponúkol zamyslenie na tému „Misionári nádeje v šľapajách Vykupiteľa“. Po začatí práce kapituly sme strávili dva dni počúvaním série správ s cieľom uviesť kontext a ponúknuť informácie najmä tým, ktorí boli novými účastníkmi. V ďalších dvoch dňoch sme prešli na prácu v skupinách. Vytvorilo sa päť skupín a každej z nich bola pridelená jedna z piatich tém druhej fázy kapitoly: Identita redemptoristov, Zasvätený život, Vedenie, Misia a Formácia pre misiu. Každá skupina mala za úlohu vybrať jednu z týchto tém a vypracovať akčný plán na obdobie 2023 – 2028 v oblastiach spoločenstva, formácie, poslania, vedenia, spirituality a hodnotenia života. Táto práca skupín bola zdieľaná na plenárnom zasadnutí a dôkladne prediskutovaná. Veľká vďaka patrí Piotrovi Chyłovi CSsR (Varšavská provincia) a Giovannimu Congiuovi CSsR (Rímska provincia) za ich dobrosrdečné a účinné moderovanie tohto procesu. Redakčná komisia v zložení Johannes Römelt CSsR, Martin Leitgöb CSsR (provinciál Viedeň – Mníchov), Desiré Zanté CSsR (Provincia Francúzsko) a Jaroslav Štelbaský CSsR (Viceprovincia Michalovce) potom vypracovala prvý návrh akčného plánu. Nasledovali ďalšie diskusie v skupinách a v pléne. Niektoré otázky boli zložité a kapitula citlivo načúvala rôznym pohľadom. Tieto otázky sa sústredili na zasvätený život, formáciu a prítomnosť v situácii chudoby. Kapitula však tieto otázky spracovala a dokázala vypracovať akčný plán, ktorý získal všeobecný súhlas. Rógerio Gomes CSsR potom oficiálne ukončil tretiu fázu kapituly.

Následne sa zhromaždenie CRE stretlo na posledné dva dni nášho zasadnutia. Na programe bola široká škála otázok. Boli prijaté správy z jednotlivých sekretariátov (evanjelizačný, finančný a formačný) a schválené výdavky CRE za rok 2022, ako aj rozpočet na rok 2024. Andrzej Michoń CSsR (misia Albánsko) podal veľmi zaujímavú správu o prítomnosti redemptoristov v Albánsku. Podrobne sa diskutovalo o misijnej prítomnosti v Afrike – Madagaskare. Boli prijaté správy z troch zón konferencie a navrhnuté mená pre jednotlivé sekretariáty a pracovné skupiny Konferencie. A konali sa voľby! Za konzultora bol opätovne zvolený Piotyr Chyła CSsR a za nového konzultora Martin Leitgöb CSsR. Ciarán O’Callaghan CSsR (Provincia Dublin) bol zvolený za náhradníka v prípade, že by Piotr alebo Martin boli vymenovaní za koordinátora. Generálnej rade boli na vymenovanie za koordinátora navrhnuté tieto tri mená: Johannes Römelt CSsR, Janusz Sok CSsR (Varšavská provincia) a Francisco Caballero CSsR (Madridská provincia). Po rôznych slovách vďaky všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh zhromaždenia, ukončil stretnutie generál Rogério Gomes CSsR.

Ale nebola to len práca! Nedeľa 17. septembra bola voľným dňom. Niektorí účastníci zostali v Tuchówe a odpočívali. Iní sa vybrali na prehliadku Krakova a na hlavnom námestí si dali úžasný obed. Dariusz Paszynski CSsR (provinciál Varšavy) zobral troch vytrvalých spolubratov na 700 km dlhú, 22-hodinovú cestu na Ukrajinu!

Veľká vďaka patrí spolubratom z Varšavskej provincie a z komunity Tuchów za ich srdečné prijatie, vynikajúcu a veľkorysú pohostinnosť a účinnú, trpezlivú pomoc pri mnohých praktických veciach. Osobitná vďaka patrí Sylwestrovi Pactwovi CSsR, rektorovi Tuchówa, ktorý nám všetkým neúnavne pomáhal.

A nakoniec Ukrajina, naši spolubratia a jej obyvatelia. Ihor Kolisnyk CSsR (Ľvovská provincia) nás informoval o situácii na Ukrajine a o reakcii spolubratov na krízu spôsobenú Putinovou vojnou. Zároveň vyjadril vďaku za finančnú podporu, ktorú dostal od jednotlivých zón Konferencie. Bol som osobitne požiadaný, aby som v tejto správe spomenul, že kapitula vyjadrila svoju podporu a solidaritu Ukrajine, jej obyvateľom a našim spolubratom v tejto krajine. Túto podporu spolubratia prejavili spontánnym hlasným potleskom. Počas svojej prezentácie nám ukázal množstvo fotografií z Ukrajiny. Jedna z nich ma hlboko dojala. Bola na nej skupina mladých kňazov – kaplánov ukrajinskej armády vo vojenskej rovnošate. Boli ochotní sprevádzať armádu do nebezpečenstva. A usmievali sa. Medzi nimi bolo aj niekoľko našich spolubratov. Akí odvážni a oddaní učeníci!

Ako som povedal na začiatku, keď som sem prichádzal, bol som rozporuplný. Nakoniec som však bol nielen šťastný, že som prišiel – bol som požehnaný. Bola to milosťou naplnená, Duchom riadená, premieňajúca udalosť na našej ceste misionárskych učeníkov v šľapajách Vykupiteľa.

Text: Ciarán O’Callaghan CSsR

Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved