Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Alberto Eseverri sa stal generálnym vikárom P. Brehla

14. novembra 2016 (12. deň generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya) bol v treťom volebnom kole zvolený za generálneho vikára P.  Alberto Eseverri  zo Španielska. Keďže generálnym vikárom môže byť podľa práva len klerik, do úvahy prichádzali 5 konzultori ako kandidáti pre túto službu. Br. Jeffrey Rolle, jeden z novozvolených konzultorov, teda volený byť nemohol.  Keďže 4 konzultori sú noví, kapitulári sa rozhodli voliť v prospech P. Eseverriho, ktorý má ako konzultor skúsenosti so službou v generálnom vedení. (Viac TU.)

P. Michael Brehl vzdal hlbokú vďaku a poctu doterajšiemu generálnemu vikárovi, P. Enrique Lopezovi. Prítomným povedal, že P. Lopez bol vždy v plnom nasadení, prejavoval P. Brehlovi všemožnú podporu a pomoc svojou veľkorysou službou. Povedal o ňom, že nikdy nestretol takého skromného redemptoristu, ktorý vždy uprednostní Kongregáciu pred akýmikoľvek inými záujmami (Viac TU.)

Okrem voľby generálneho vikára kapitulári hlasovali ohľadom návrhov a postulátov z 2. časti Pracovného dokumentu (C). V malých skupinách mali záverečné diskusie týkajúce sa 1. časti Pracovného dokumentu C (Obnovené srdcia). Následne prešli k diskusii o návrhoch a postulátoch z 3. časti (Obnovené štruktúry).

(Na obrázku nižšie niekdajší generálny vikár, P. Enrique Lopez)

30937673536_e6c20caccf_k

Pracovný deň sa skončil trochu skôr kvôli „Festivalu svetiel,“ ktorý začal po večeri. Slávnosť má korene v budhistickej a hinduistickej tradícii, ale v Pattayi je slávnosť sústredená na Ježiša, Svetlo sveta.

FS1
FS2
22804882248_e21f24e3db_k-1068x712
30947965186_8346029bf1_k
FS3

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

Vášnivé diskusie na kapitule (12. deň)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved