Slovo medzi nami
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
DomovNovinkyP. Alberto Eseverri sa stal generálnym vikárom P. Brehla

P. Alberto Eseverri sa stal generálnym vikárom P. Brehla

14. novembra 2016 (12. deň generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya) bol v treťom volebnom kole zvolený za generálneho vikára P.  Alberto Eseverri  zo Španielska. Keďže generálnym vikárom môže byť podľa práva len klerik, do úvahy prichádzali 5 konzultori ako kandidáti pre túto službu. Br. Jeffrey Rolle, jeden z novozvolených konzultorov, teda volený byť nemohol.  Keďže 4 konzultori sú noví, kapitulári sa rozhodli voliť v prospech P. Eseverriho, ktorý má ako konzultor skúsenosti so službou v generálnom vedení. (Viac TU.)

P. Michael Brehl vzdal hlbokú vďaku a poctu doterajšiemu generálnemu vikárovi, P. Enrique Lopezovi. Prítomným povedal, že P. Lopez bol vždy v plnom nasadení, prejavoval P. Brehlovi všemožnú podporu a pomoc svojou veľkorysou službou. Povedal o ňom, že nikdy nestretol takého skromného redemptoristu, ktorý vždy uprednostní Kongregáciu pred akýmikoľvek inými záujmami (Viac TU.)

Okrem voľby generálneho vikára kapitulári hlasovali ohľadom návrhov a postulátov z 2. časti Pracovného dokumentu (C). V malých skupinách mali záverečné diskusie týkajúce sa 1. časti Pracovného dokumentu C (Obnovené srdcia). Následne prešli k diskusii o návrhoch a postulátoch z 3. časti (Obnovené štruktúry).

(Na obrázku nižšie niekdajší generálny vikár, P. Enrique Lopez)

30937673536_e6c20caccf_k

Pracovný deň sa skončil trochu skôr kvôli “Festivalu svetiel,” ktorý začal po večeri. Slávnosť má korene v budhistickej a hinduistickej tradícii, ale v Pattayi je slávnosť sústredená na Ježiša, Svetlo sveta.

FS1

FS2

22804882248_e21f24e3db_k-1068x712

30947965186_8346029bf1_k

FS3

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

Vášnivé diskusie na kapitule (12. deň)

Sledujte nás:
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier