Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Apoštolské požehnanie pápeža Františka generálnej kapitule

Pre dôstojného P. Michaela Brehla, CSsR

Generálneho predstaveného redemptoristov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa

 

Jeho Svätosť, pápež František, bol informovaný, že sa v thajskom meste Pattaya od 31. októbra do 25. novembra 2016 koná XXV. generálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Chce vás a vašich spolubratov, ktorí ste sa zišli, aby ste zvolili generálneho predstaveného a jeho radcov, uistiť svojou duchovnou blízkosťou. Jeho Svätosť verí, že vy, aj všetci účastníci kapituly, nájdete obnovenú inšpiráciu v charizme Kongregácie a skutočne zažijete čerstvosť evanjelia, „z ktorého sa ukážu nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet“ (Evangelii Gaudium 11). Zverujúc vaše zhromaždenie materinskému príhovoru Márie, Matky ustavičnej pomoci, pápež František ochotne udeľuje svoje apoštolské požehnanie ako prísľub milosti a pokoja v Ježišovi Kristovi.

Kardinál Pietro Parolin

Štátny sekretár

Letter-Pope-Francis

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved