Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vášnivé diskusie na kapitule nielen o nových štruktúrach

15. november (12. deň kapituly – dopoludňajší blok)

Dopoludňajší blok bol venovaný diskusii ohľadom obnovených štruktúr v Kongregácii. Prebehlo hlasovanie o mnohých návrhoch, ktoré by eventuálne mohli byť novými schválenými postulátmi. V skupinách sa kapitulári snažili odpovedať na 2 otázky moderátorov:

O ktorých významných témach sa podľa vás ešte nehovorilo?

Čo by ste k týmto témam povedali vy?

Popoludňajší blok

Popoludní bolo cítiť, že viacerí kapitulári sú unavení a tiež sklamaní, že sa neriešili niektoré otázky. Popoludní však bol priestor na vyjadrenie akýchkoľvek postrehov, sklamaní, alebo iných pohľadov. Niektorí spolubratia položili otázku: naozaj načúvame hlasom sveta v našej snahe o reštrukturalizáciu? Je naše poslanie (misia) jasná? Nakoľko naše priority vychádzajú z našej misie? Akým spôsobom by sme mali žiť spoločne (naša spiritualita a komunitný život)?  Sme spokojní s tým, akým smerom sa uberá kapitula? Vyhovuje nám metodológia, ktorú používajú moderátori? Sme spokojní s terajšou štruktúrou generálneho vedenia? Generálny predstavený sľúbil, že všetkými otázkami sa budú moderátori zapodievať a vezmú ich na vedomie.

Večer bol premietnutý hodinový dokumentárny film „14 days“, ktorý natočila BBC zo Severného Írska o írskom redemptoristovi, P.  Alec Reidovi, C.Ss.R., ktorý sa stal v čase krízy sprostredkovateľom medzi dvoma znepriatelenými stranami. Pomohol prekonať konflikt, ktorý bol považovaný za neriešiteľný a nájsť cestu k mieru. Michael Kelleher, niekdajší írsky provinciál uviedol film. Môžete si ho pozrieť z YouTube. Volá sa “14 Days.”

30956911706_a9c2ceead5_k

Viac

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved