Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kapitulári slávili záver Roka milosrdenstva a slávnosť Krista Kráľa v Bangkoku

20. november 2016

Účastníci generálnej kapituly slávili slávnosť Krista Kráľa a záver Roku milosrdenstva v kostole Najsvätejšieho vykupiteľa v Bangkoku.  Na omši bolo prítomných približne 120 redemptoristov. Prítomný bol aj apoštolský nuncius v Thajsku.  Generálny predstavený P. Michael Brehl, ktorý predsedal eucharistii, v homílii poukázal na spojenie medzi Božím milosrdenstvom a posolstvom všetkých troch liturgických čítaní eucharistie. Pripomenul slová dobrého lotra Dizmasa na kríži: „Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ (Homília na youtube)

Po omši nasledovala slávnosť so spevom, tancom a rôznymi vystúpeniami. Medzi účinkujúcimi boli aj deti, o ktoré sa stará  P. Joe Meyer.

Zdroj

Bank13

Bank10

aaa

Brehl Bankok

Bank1

Bank2

Bank3

Bank5

Bank6

Bank8

Bank11

KV

KV2

KV3

KV4

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň)

Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach

Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november)

Príprava Záverečného posolstva generálnej kapituly (17.11)

Práce na kapitule (18. 11)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved