Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kapitula rokuje o ochrane mladistvých, bratoch a médiách

22. november

Kapitulári budú hlasovať o novom pripravenom dokumente o ochrane mladistvých. Doterajšie diskusie boli prejavom pozitívnych reakcií na dokument. Dnes  sa rokovalo o našom pôsobení v chrámoch, svätyniach a celkovo o našej pastoračnej službe. Dlhšia debata sa viedla o povolaní rehoľného brata. Napokon sa hovorilo o sekularizácii a našej odpovedi na ňu. 

Bolo schválených 10 posledných postulátov v plenárnych zasadaniach. Všetkých 10 postulátov vzniklo počas rokovaní na kapitule počas diskusie o obsahu Pracovného dokumentu C. Bol odhlasovaný postulát o ochrane detí a mladistvých. V rozprave dominoval názor, že v tejto oblasti nestačí len reagovať, potrebujeme konať preventívne.

Druhou veľkou témou bolo povolanie redemptoristu – brata. Hovorilo sa o úlohe a mieste bratov v kongregácii. V diskusii bolo jasne vyjadrené, že bratia zohrávajú nezastupiteľnú úlohu a je dôležité, aby zastávali miesta aj vo vedení. Všetci redemptoristi sú bratia, niektorí sú povolaní ku kňazstvu, avšak všetci ostávajú predovšetkým bratmi.

Tretia diskusia potvrdila, že kapitula naďalej bude podporovať potreby Afriky a Madagaskaru. Konferencie sú povzbudzované, aby udržiavali s Afrikou vzťahy predovšetkým na ľudskej úrovni. Naďalej bude fungovať Fond pre Afriku a Madagaskar.

Napokon sa kapitula zaoberala médiami. Povzbudila k systematickému a kreatívnemu prístupu k používaniu moderných médií na šírenie radostnej zvesti.

Kapitula ešte musí vybrať tému a zfinalizovať svoje posolstvo splubratom.

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň)

Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach

Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november)

Príprava Záverečného posolstva generálnej kapituly (17.11)

Práce na kapitule (18. 11)

Kapitulári v Bangkoku (20.11)

Diskusia o Alfonziánskej Akadémii (21.11)

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved