Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia

Blíži sa koniec generálnej kapituly. Dnes, 23. novembra, na začiatku zasadaní odznelo dojímavé posolstvo od kardinála Tobina, ktoré si prostredníctvom videa pozreli kapitulári. Následne hovoril P. Brehl o rehoľných bratoch vo vedení. P. generál chce poslať Svätej Stolici návrhy, týkajúce sa rehoľných bratov, s prosbou o postrehy a pripomienky.

P. Pedro Lopez,  P. Ronald McAinsh a P. Enrique Lopez predstavili finálnu pracovnú verziu Posolstva kapituly. Táto verzia bola schválená.

Za tému XXV. generálnej kapituly bolo vybrané heslo:  “Witnesses of the Redeemer in solidarity for mission to a wounded world”.

V slovenskom preklade  Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia. 

Zdroj

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň)

Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach

Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november)

Príprava Záverečného posolstva generálnej kapituly (17.11)

Práce na kapitule (18. 11)

Kapitulári v Bangkoku (20.11)

Diskusia o Alfonziánskej Akadémii (21.11)

O bratoch, médiách a ochrane mladistvých (22.11)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved