Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Diskusia o Alfonziánskej akadémii na kapitule

21. novembra kapitulári diskutovali o potrebných zmenách v organizačnej štruktúre v generálnom vedení a v generálnej kúrii (Pracovný dokument C – čl. 3.4). Značná časť diskusie bola zameraná na  budúcnosť morálnej teológie a Alfonziánskej Akadémie, ktorá od päťdesiatych rokov minulého storočia zohráva významnú úlohu v morálnej reflexii Cirkvi (čl. 3.5). Dnes má 250 študentov a 19 profesorov. Náklady na jej chod sú vysoké. Kapitulári sa zamýšľali nad tým, ako táto inštitúcia plní svoju úlohu. Prítomní prišli k záveru, že je potrebné aj naďalej podporovať existenciu tejto inštitúcie, avšak je nutné, aby sa prehodnotil spôsob vedenia tejto ustanovizne a tiež jej akademická flexibilita, ktorá má odpovedať na potreby a výzvy XXI. storočia. Medzi kapitulármi zavládlo presvedčenie, že Akadémia vstupuje do novej éry.

Večer mali thajskí a vietnamskí redemptoristi prezentácie o živote a práci v Laose. Nasledovala prezentácia ukrajinského redemptoristu o tom, ako krajina, Cirkev a redemptoristi prechádzajú týmto pohnutým časom.

21. november na kapitule (Prameň)

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň)

Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach

Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november)

Príprava Záverečného posolstva generálnej kapituly (17.11)

Práce na kapitule (18. 11)

Kapitulári v Bangkoku

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved