Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Generálna kapitula aj o ekonomických záležitostiach

Piaty deň kapituly bol venovaný aj ekonomickým záležitostiam, ktoré sú spojené so životom a poslaním redemptoristov. Po správe generálneho predstaveného nasledovali otázky z pléna. P. Brehl vo svojej správe podával informácie spojené hlavne s poslaním, formáciou, apoštolským životom, životom spoločenstva a obnovenými štruktúrami.

P. Brehl odpovedal aj na otázku, či považuje štruktúry „konferencií“ za prechodné. Odpovedal, že „prechodné“ neznamená „dočasné“. Majú to byť štruktúry, ktoré pomáhajú prejsť od niekdajšieho k novému modelu fungovania. Terajšia podoba konferencií sa môže postupne meniť. Generálne vedenie navrhuje, aby štruktúra konferencií bola súčasťou Direktória kapitúl.  To má dodať konferenciám potrebnú autoritu, nevyhnutnú na splnenie svojho cieľa.

Následne podal správu za komisiu pre Ekonomickú solidaritu P. J. Aposit. Každý kapitulár dostal výtlačok so správou na štúdium. Následne P. Aposit odpovedal na otázky z pléna. Táto komisia dostala mandát na XXIV. generálnej kapitule v roku 2009, aby našla vyhovujúci systém na efektívnejšiu solidaritu v rámci Kongregácie redemptoristov. P. Michael Kelleher, predseda komisie, podal zhrnutie záverov a návrhov na prerokovanie kapituly. Hovoril o 4 hlavných princípoch ekonomickej solidarity: a) zdroje Kongregácie sú pre misiu b) náš životný štýl má byť jednoduchý a solidárny s chudobnými c) transparentné a integrálne spravovanie zdrojov je súčasťou nášho svedectva misionárskej solidarity 4) vodcovstvo a vedenie posilňuje a prehlbuje misionársku solidaritu na všetkých úrovniach. Po diskusii kapitula prijala tieto princípy pre Kongregáciu.

Na stretnutí boli predstavené aj postuláty, o ktorých sa bude rokovať.

Po prestávke P.Carlos Viol podal správu kancelárie generálneho ekonóna. V kancelárii pôsobia dvaja redemptoristi a jeden asistuje na diaľku. Okrem redemptoristov v kancelárii pracujú dvaja laickí pracovníci a interný audítor.

30137033354_f05440e3d1_k

30134242134_d535697b91_k

30137009274_4ddeffb76c_k

30468251280_9cb235d67c_k

30658269922_a213026371_k

30468281270_52ca5cd6c5_k

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom Taglem

Partneri v misii na kapitule

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved