Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Práce na kapitule – 18. november

Dnes sa diskutovalo o návrhoch a postulátoch z 3. časti Pracovného dokumentu (Obnovené štruktúry). Prebehlo o nich aj hlasovanie.

Večer boli 20-minútové prezentácie. Prvá o holandskom redemptoristovi bl. Petrovi Dondersovi, ktorý pracoval v Suriname v 19. storočí. Druhá prezentácia predstavila pomerne novú misijnú prácu na Kube.

Niektorí kapitulári pôjdu cez víkend na exkurziu, iní budú oddychovať v meste Pattaya, kde sa odohráva kapitula. P. Brehl a ďalší 3 spolubratia podniknú päťhodinovú cestu na sever, kde navštívia redemptoristky v ich novom kláštore. V nedeľu, na záver Roka milosrdenstva, budú redemptoristi sláviť koniec jubilejného roka v kostole Najsvätejšieho Vykupiteľa v Bangkoku.

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň)

Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach

Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november)

Príprava Záverečného posolstva generálnej kapituly (17.11)

Práce na kapitule (18. 11)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved