Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posolstvo generálnej kapituly

17. novembra dopoludnia dostali kapitulári pracovný návrh Posolstva XXV. generálnej kapituly. Je v ňom syntéza diskusií, ktoré odzneli na kapitule. Pracovnú verziu posolstva vypracovala poverená komisia. Následne sa text posolstva rozoberal na plenárnom stretnutí. Mnohí vyjadrili spokojnosť z toho, že dokument zachytáva podstatu toho, na čom kapitula doteraz pracovala. Z pléna zazneli aj hlasy, ktoré žiadali, aby bolo posolstvo ešte doplnené o niektoré oblasti života Kongregácie.

Kapitulári si urobili spoločnú fotografiu v košeliach, ktoré im podarovala provincia Bangkok. Odznel tiež oznam o nedeľnej ceste do Bangkoku, kde budú kapitulári sláviť omšu vo farnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa.

17. novembra popoludní kapitulári hovorili o podpore konferencii Afrika – Madagaskar. Tejto konferencii sa  ostatná kapitula (2009) rozhodla pomôcť. Túto pomoc určila za jednu z priorít. Jednou z foriem pomoci je aj Fond solidarity pre Afriku, ktorý bol zriadený po ostatnej kapitule. Kapitulári mali otvorené plénum kde hovorili o tejto téme.  Diskusie boli veľmi bohaté, hovorilo sa o formácii, finančnom zabezpečení spolubratov na tomto kontinente aj o potrebe hlbších vzťahov medzi inými kontinentmi a Afrikou.

Po prestávke nasledovali úvahy a neskôr hlasovanie o obnovených štruktúrach (Časť 3: Obnovené štruktúry). Prebehlo hlasovanie o spoluzodpovednosti (3.1) a vedení (3.2).

GK3

GK7

GKV

G

GK4

GK5

GKV2

GK Metod L

Príbuzné články:

Prebieha XXV. generálna kapitula

Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly)

P. Brehl sa stal generálnym predstaveným

Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň)

Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu

Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly)

A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň)

Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach

Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november)

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved