Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Blahorečenie pátra Viktora Coelha z Brazílie možno už onedlho

Blahorečenie pátra Viktora Coelha z Brazílie možno už onedlho

Ctitelia a obdivovatelia Božieho služobníka otca Viktora Almeida Coelho de Almeida oslávili charizmu a prácu tohto kňaza a jeho vrúcnu oddanosť Panne Márii z Aparecidy na púti ku cti tohto rehoľníka.

Púti, ktorá sa uskutočnila v sobotu 11. februára 2017, predchádzalo trojdnie (8. – 10. februára). Na slávnosť prišlo okolo 47 000 pútnikov, ktorí sa zúčastnili slávnosti na pripomienku „apoštola Aparecidy“.

V tomto roku majú Brazílčania novú motiváciu na oslavu, pretože je práve 30. výročie smrti brata Coelho. Okrem toho je tu ešte špeciálny dôvod, pretože uplynulo 20 rokov od začiatku procesu blahorečenia.

Dokumenty, ktoré má na stole Kongregácia pre kauzy svätých, sú práve vo finálnej fáze skúmania. Medzitým rímske dikastérium pripravuje Dekrét o hrdinských čnostiach – dokument, v ktorom sú zhrnuté čnosti a povesť svätosti kandidáta na blahorečenie. Na základe tohto dokumentu a preukázania zázraku vyhlási pápež Božieho služobníka za blahoslaveného.

Predpokladá sa však, že táto slávnosť, ktorá zapíše apoštola Aparecidy do knihy blahoslavených, sa tento rok ešte neuskutoční. „Priali sme si, aby bol Viktor Coelho blahorečený v roku 2017, kedy oslavujeme tristé výročie nájdenia sochy Patrónky Brazílie. Žiaľ, tento proces je dlhý a chúlostivý, pretože zahŕňa lekárov, odborníkov a kanonických právnikov. Nevieme teda, či to bude možné už v tomto roku. Dôležitejšie než rýchlosť je ale to, že vieme, že ľudia už otca Viktora za svätého uznávajú a oficiálne blahorečený bude vtedy, keď sa tak rozhodne Cirkev. No dúfame, že to bude už čoskoro,“ hovorí Mons. Darci.

ZDROJ

Príbuzné články:

Proces blahorečenia božích služobníkov Márie de la Concepción (Conchity) Barrechegurenovej Garcii a .P. Francisca Barrecheguren. 

Boží služobník Marcel Van

Ctihodný Pelágio Sauter

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved