Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Rytieri Matky ustavičnej pomoci

(Peru) Keď sa veriaci zúčastnia nedeľnej svätej omše vo svätyni Matky ustavičnej pomoci v meste Piura – v Peru, obzvlášť počas sviatku “Morena de Oro”, môžu si všimnúť mužov vo zvláštnom oblečení: v modrom odeve a červenom plášti. Sprevádzajú veriacich v kostole počas liturgických slávností. Títo muži sa volajú Rytieri Matky ustavičnej pomoci.

Táto skupina vznikla pod menom “Circulo de Jesús Obrero”. V tom čase mali inú uniformu: modré nohavice, bielu košeľu a modrý náramok s obrazom Nepoškvrnenej Panny Márie. Skupina sa sformovala pod vedením brata Balda a neskôr ju viedol brat Jose Ignacio Alemany Grau (v súčasnosti emeritný biskup Chachapoyas), ktorý sa stal správcom svätyne a rozhodol sa zasvätiť týchto mužov Matke ustavičnej pomoci. Odvtedy skupina zmenila názov a je známa ako „Rytieri Matky ustavičnej pomoci“.

Teraz, ako muži zasvätení Panne Márii, majú nové poslanie: starať sa o obraz Matky ustavičnej pomoci a o svätyňu každú nedeľu a predovšetkým počas novény a sviatkov. Takže úlohou Rytierov Matky ustavičnej pomoci je udržiavať poriadok vo svätyni počas nedeľných omší a vo sviatky. Pracujú v areáli kostola, pomáhajú starším, udržiavajú poriadok pri vchode a východe zo svätyne a tiež počas rozdávania svätého prijímania.

V súčasnosti má skupina 35 členov. Veteráni tejto skupiny majú viac než 40 rokov, vrátane Césara Carrilla, Luisa Cherresa, Juana Rosada a Ángela Almestara. S vážnym záväzkom obetujú svoj život tejto nádhernej mariánskej úcte redemptoristickej svätyne Matky ustavičnej pomoci. Je nevyhnutné, aby sa obnovili rady tejto skupiny novými mužmi, ktorí chcú slúžiť Bohu skrze tento záväzok našej nebeskej Matke, a toto pozvanie platí pre všetkých, ktorí by chceli patriť k Rytierom Matky ustavičnej pomoci a slúžiť Matke Vykupiteľa.

Preklad: Jana Badurová

Zdroj: cssr.news

Príbuzné články:

Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld

Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl)

Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Nová aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

Zázračné uzdravenie 

Ikona požehnaná pápežom putovala na Slovensku aj v Čechách

Matka ustavičnej pomoci v Kazachstane

Matka ustavičnej pomoci v Albánsku

Ján Pavol II. a Matka ustavičnej pomoci

Kostol sv. Alfonza – miesto s fascinujúcou históriou

Aplikácia s novénou k Matke ustavičnej pomoci – Singapur 2017

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved