Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Farské misie vo farnosti sv. Petra a Pavla v Ostraticiach

Po 29 rokoch sa vo farnosti svätého Petra a Pavla v Ostraticiach uskutočnili farské misie pod vedením pátra Ivana Flimela CSsR, ktoré konal spoločne s P. Jozefom Novákom ml. CSsR. Misie začali v sobotu 1. júna 2024 tradične večernou svätou omšou pri ktorej privítal pátrov farár Pavol Linet. Táto farnosť patrí do bánoveckého dekanátu a jej súčasťou je kaplnka Panny Márie ustavičnej pomoci.

Nedeľné dopoludňajšie sväté omše s misijnými príhovormi boli zamerané na živý vzťah s Pánom. Ako príklad pátri použili slova svätého Pavla: „Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista“ (2 Kor 4,6). Popoludní boli katechézy pre mužov a ženy. V utorok dopoludnia sme navštívili chorých po domoch a večer sa slúžila svätá omša. Páter Jozef povzbudil veriacich, aby na prvé miesto dali Pána, pretože On je Pánom večného života. V stredu – netradične, ale vďačne – sme pri večernej sväté omši vysluhovali sviatosť pomazania chorých. Páter Ivan sa zameral na lásku k blížnemu. Citoval slová Ježiša: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40). Keďže piatok patril Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pred svätou omšou bola pobožnosť k tejto slávnosti. Večerný program bol obohatený spoločenstvom Shekinah, ktoré si pre veriacich pripravilo svedectvá, piesne chvál a videoklipy. Sobota patrila tradične Panne Márii; po svätej omši sme sa modlili novénu k Matke ustavičnej pomoci. Misie sa ukončili v nedeľu 9. júna 2024 svätými omšami a požehnaním misijného kríža.

P. Jozef Novák ml. CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved