Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Farské misie v Opatovciach nad Nitrou

Od 2. do 10. marca 2024 viedol páter Václav Hypius misie vo farnosti Opatovce nad Nitrou. Farnosť patrí do diecézy Banská Bystrica, jej správcom je Mgr. Ľubomír Grega. Farnosť má filiálku Kocurany. Spolu s vedúcim misijného tímu misie konal P. Patrik Grotkovský, vypomáhali P. Jozef Mihok a P. Stanislav Marcin, študent Ján Kniez a diakon Lukáš Michalovič a spoločenstvo Shekinah.

Obec Opatovce má približne 1500 obyvateľov, pričom katolíci tvoria dve tretiny. Vo filiálke Kocurany žije asi 500 ľudí, z čoho je asi 300 katolíkov. Farár okrem toho ex-currendo spravuje farnosť Koš, ktorá už asi rok nemá svojho farára. Tu žije asi 1100 obyvateľov (z toho 600 katolíkov). Farnosť vznikla v roku 2003, dovtedy boli Opatovce filiálkou Bojníc, rovnako aj Kocurany. Počas misií v Bojniciach v roku 1994 boli misionári aj v malom kostole Panny Márie vo vtedajšej filiálke Opatovce. Po postavení kostola sv. Michala (1998) a erigovaní farnosti boli tohtoročné farské misie boli vo farnosti Opatovce. V Koši boli misie v roku 2005; vedľa kostola je aj misijný kríž. Tieto misie konali dehoniáni (SCJ).

Misie sme tradične začali v sobotu večernou svätou omšou vo farskom kostole sv. Michala v Opatovciach. Na tejto úvodnej sv. omši, ako aj na nedeľných omšiach bolo pomerne veľa ľudí. Stretnutie s mládežou po nedeľnej omši viedli Lukáš Michalovič a Ján Kniez. Diakon Lukáš Michalovič do farnosti prišiel pred konaním misií a vo všetkých kostoloch mal prípravnú kázeň (17. a 18. februára 2024).

Katechéza pre ženy bola po krížovej ceste v Opatovciach. Po nej sme mali druhú krížovú cestu v Koši a spoločnú katechézu pre mužov i ženy. Počet žien i mužov pozitívne prekvapil. V pondelok bola katechéza pre mužov v Opatovciach za účasti približne 30 mužov prevažne stredného veku.

Na ranné sv. omše prichádzalo 30 – 40 ľudí; večerné sv. omše boli navštevované viac (50 – 60 ľudí). V utorok po sv. omši sme premietli druhú časť filmu Ježiš a v stredu epizódu zo seriálu The Chosen o zázraku v Káne Galilejskej.

V utorok sme so spoločenstvom Shekinah navštívili miestnu základnú školu (1. až 4. ročník) s evanjelizačným programom. P. Jozef Mihok mal sv. omšu pre deti priamo v škole;  zúčastnilo sa jej asi 40 detí aj s učiteľkami.

Spovedali sme už od utorka poobedia, dosť ľudí prišlo k sviatosti zmierenia aj počas piatka a soboty. Pomazanie chorých sme vyslúžili aj v Opatovciach (asi 40 ľudí) aj v Koši (60). V Koši nám so spovedaním pomohol P. Stanislav Marcin, ktorý prišiel so spoločenstvom Shekinah na piatkovú modlitbu chvál. Manželské sľuby si v Opatovciach obnovilo 12 manželských párov.

Atmosféra na fare bola výborná, pán farár sa o nás výborne staral. Súboj s chladničkou sa nedal vyhrať a nepomohla ani pomoc zo strany spolubratov a laických spolupracovníkov. Počasie bolo pekné, dovolilo nám urobiť si prechádzky do blízkych hôr a najmä Bojníc.

P. Václav Hypius CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved