Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Matčina ruka na cestě životem

S podzimem přicházejí časté mlhy, které komplikují náš život nejen na silnicích. Náš svět je plný křižovatek našich životních cest, na kterých nevíme, jak se máme rozhodnout a kterým směrem se vydat. Pod všemi velkými výdobytky naší doby je hluboký proud beznaděje.

Ve světě orientovaném na úspěch se srdce miliónů lidí plní osamělostí, izolací, nedostatkem přátelství a důvěrnosti, rozbitými vztahy, nudou, pocity prázdnoty, depresí a hlubokým pocitem neužitečnosti.

Ve vatikánském muzeu je růženec zhotovený ve vojenském zajateckém táboře z nejdrahocennějšího materiálu, který tam měli, totiž z kousíčků chleba. Zajatec obětuje svůj příděl chleba, aby si jej zhotovil a mohl se modlit.

Pruský král, Bedřich Vilém I. si potrpěl na vysoké vojáky ve své armádě. Dal je vyhledávat snad po celé Evropě a nezůstala toho ušetřena ani katolická území. Mimo jiné také nařídil, aby dominikánský kněz otec Raymund Bruns, jako katolický polní duchovní, opatřil pro každého katolického husara růženec, aby jeho husaři nezemřeli touhou po domově. Matčina ruka musí být vždy na blízku, aby bylo možno se jí chopit. Sáhněme proto po růženci, s nímž stojíme na cestě, která má perspektivu.

Napsal Stanislav Přibyl

Príbuzné články:

Maria touží ustavične pomáhat

Misionárska Ikona (List P. Brehla – jún 2017)

Misionárska putovná Ikona navštívila komunity na Slovensku (február 2017)

V Bratislave bolo trojdnie k Matke ustavičnej pomoci (2016)

Príhovor P. Brehla o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Ján Pavol II. a Matka ustavičnej pomoci

Úcta sv. Jána Pavla II. k Matke ustavičnej pomoci (Návšteva kostola sv. Alfonza v Ríme, 1991)

O Matke ustavičnej pomoci (Katolícke Noviny)

Pôvodom z Kréty? (Brendan Mconvery)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Úcta k Matke ustavičnej pomoci v Saudskej Arábii

Albánsko: Sviatok Matky ustavičnej pomoci prvýkrát

Úcta bl. Charlesa de Foucalda k Matke ustavičnej pomoci 

Matka ustavičnej pomoci na poštových známkach v Poľsku

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Nová aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved