Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022 (Page 2)

Po dvoch rokoch pravidelných video zamyslení nad evanjeliom dňa sme v septembri spustili nové série nášho podcastu. Chceme vám v nich ponúknuť rozhovory s redemptoristami a našimi laickými spolupracovníkmi, ktorí pôsobia v provincii Bratislava-Praha. Budeme sa s nimi rozprávať o tom, ako žijú svoje povolanie a charizmu redemptoristov. V prvej sérii, ktorá má šesť častí, sme sa rozprávali pátrami Petrom Hertelom CSsR a Rastislavom Dluhým CSsR, ktorí pôsobia v litovskom meste Kaunas, kde v roku 2018 redemptoristi otvorili komunitu. Všetky časti nájdete tu. Do druhej série podcastu sme pozvali P. Jána Andrejova, aby sme s ním hovorili o vykúpení. Redemptoristi sa

Read More

V dňoch 17. až 23. októbra sa v meste Ukmergė (Litva) uskutočnili mestské misie. Mesto Ukmergė je jednou z prvých 12 farností, ktoré boli založené na území Litvy. Aj preto bola vybraná za heslo misií veta zo Svätého písma spojená s krstom: “Ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie". Vykonať tieto misie bola pozvaná Komunita z Tiberiady, rehoľa diecézneho práva, ktorá jestvuje už 40 rokov. Komunita bola založená v Belgicku a momentálne pôsobí v Litve a Belgicku. Zakladateľ komunity sa vo svojom misionárskom uvažovaní inšpiroval práve redemptoristami a ich ľudovými misiami. Aj preto bratia s Komunity Tiberiada pozvali redemptoristov

Read More

V dňoch 24.-25.10.2022 sa v kláštore redemptoristov v Podolínci za účasti redemptoristických misionárov provincie Bratislava-Praha a taktiež aj viceprovincie Michalovce a laických spolupracovníkov, ktorí sa angažujú pri evanjelizačných spoločenstvách redemptoristov, uskutočnil po ročnej odmlke zapríčinenej pandémiou koronavírusu, misijný kongres. Na stretnutí sa zúčastnili formou online prenosu aj spolubratia, ktorí pracujú v Kaunase v Litve. Misijný kongres slúži pre formáciu misionárov a ich spolupracovníkov na poli evanjelizácie a taktiež je aj pracovným stretnutím, kde sa plánujú misie a obnovy redemptoristov na budúci rok. Pozvanými prednášajúcimi boli vdp. Peter Olekšák, správca farnosti Hniezdne, ktorý sa zamyslel nad tým, čo očakávajú diecézni kňazi od misií

Read More

„V deň, keď slávime sviatok svätého brata Gerarda Majellu, by som chcel pozvať celú Kongregáciu k modlitbe, rozjímaniu, uvažovaniu a práci pre povolanie rehoľného brata," píše generálny predstavený P. Rogério Gomes vo svojom liste s názvom „Misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa". Rím, 16. októbra 2022 Sviatok svätého Gerarda Majellu MISIONÁRI NÁDEJE V ŠĽAPAJACH VYKUPITEĽA Bratom, Kňazom,  (vice) provinciálom, formátorom, sekretariátom pre povolania, kandidátom na povolanie, formovaným, Pozdravujem vás v Kristovi, Vykupiteľovi! Pred 267 rokmi, 16. októbra 1755, Gerard Majella vo veku 29 rokov prežil v Caposele v Taliansku veľkonočné tajomstvo. Jeho život bol krátky, ale intenzívny v modlitbe a pokání, v starostlivosti o najchudobnejších, v duchovnom sprevádzaní rehoľníčok a v službe Kongregácii.

Read More

V decembri 2018 sme sa ako tím Archívu juhotalianskej provincie, poháňaní zvedavosťou a láskou k poznaniu, pretlačili do suterénu konventu v Pagani, kde sa podľa nášho názoru nachádzala krypta používaná na pochovávanie otcov a bratov Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa od roku 1745, čo je rok založenia rehoľného domu v Pagani. V 18. storočí bolo zvykom pochovávať mŕtvych v mestských oblastiach, najmä v pivniciach kostolov, do ktorých sa vchádzalo cez poklopy v podlahe. Pri každom úmrtí pohrebníci otvorili padacie dvere a telo sa jednoducho hodilo do jám vykopaných na túto príležitosť. V 19. storočí nastal v dejinách pochovávania zlom. Na základe cisárskeho nariadenia z

Read More

Čerstvo objavené masové hroby na východe Ukrajiny, výbuch na Krymskom moste v Kerči a ďalšie explózie v juhovýchodnom ukrajinskom meste Záporožie: situácia na Ukrajine je naďalej neistá a poznačená vojnou. Kongregácia redemptoristov sa snaží pomôcť postihnutým a núdznym, ako hovorí páter Andrij Rak pre Rádio Vatikán. Páter Rak je provinciálnym predstaveným redemptoristov ľvovskej provincie. „Podľa našej charizmy sa snažíme pomáhať na mieste,“ povedal v rozhovore pre Rádio Vatikán. V Lymane na východe Ukrajiny, ktorý oslobodila ukrajinská armáda, bolo v masovom hrobe zrejme pochovaných množstvo tiel. „Niektorí z nás zostali s ľuďmi v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti okupované, na východe Ukrajiny

Read More

V utorok 11. októbra 2022 Svätý Otec František na pamiatku pápeža Jána XXIII. predsedal v Bazilike svätého Petra eucharistickej slávnosti pri príležitosti 60. výročia začiatku Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu, počas ktorého zohral kľúčovú úlohu aj redemptorista P. Bernhard Häring CSsR. Pred koncilom Pápež Ján XXIII. 25. januára 1959 oznámil, že chce zvolať koncil. Páter Häring bol od začiatku nadšený touto myšlienkou a v nasledujúcich rokoch sa koncil stal centrom jeho práce a činnosti. Už v roku 1959 patril do ústrednej komisie zodpovednej za prípravu koncilových textov. V tejto komisii, kde dominovala teológia, ktorej sa nechcel venovať, sa necítil „doma“. Preto nebol nešťastný,

Read More

26. generálna kapitula redemptoristov - zhrnutie Slávnostná svätá omša s obradom odovzdávania misijných krížov, ktorej predsedal páter Rogério Gomes CSsR, nový generálny predstavený, slávená 6. októbra vo Svätyni Matky ustavičnej pomoci v Ríme, bola záverečným momentom XXVI. generálnej kapituly, ktorá sa konala od 11. septembra do 6. októbra 2022 v Ciampine pri Ríme. Generálna kapitula prijala správy generálneho predstaveného a ekonóma za uplynulých šesť rokov a vypočula si správy koordinátorov konferencií zastupujúcich všetky provincie, viceprovincie a misie jednotlivých kontinentov. Kapitulári diskutovali o súčasnej situácii kongregácie redemptoristov vo svete a analyzovali základné prvky jej identity a poslania. V treťom týždni rokovania kapitula zvolila nové

Read More

V sobotu 22. októbra sa uskutoční blahorečenie 12 redemptoristických mučeníkov umučených v Madride v roku 1936. Patria k dvom komunitám, ktoré v tom čase mala Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa v hlavnom meste Španielska (Santuario del Perpetuo Socorro v Chamberí a Bazilika svätého Miguela v La Latina) pod vedením pátra Vicenteho Renuncia Toribia. Beatifikácia sa uskutoční v katedrále Almudena o 11:00 a bude jej predsedať apoštolský delegát kardinál Marcello Semenaro, prefekt Dikastéria pre kauzy svätých. Slávnosti bude predchádzať modlitbová vigília mladých v piatok 21. októbra o 20:30 vo farnosti - Svätyni ustavičnej pomoci v Madride. Podujatia sa ukončia Eucharistiou v nedeľu 23. októbra

Read More

Uverejňujeme slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal spontánne počas audiencie pre účastníkov XXVI. generálnej kapituly Kongregácie redemptoristov 1. októbra 2022. Nový generálny predstavený, P. Rogério Gomes CSsR, predstavil Svätému Otcovi niektoré závery kapituly a rozhodnutia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa na nasledujúcich šesť rokov. Svätý Otec sa potom v spontánnom prejave prihovoril duchovným synom sv. Alfonza de‘ Liguori, a zároveň im odovzdal svoje oficiálne posolstvo. *** Rád by som vám povedal niekoľko spontánnych slov. Chodiť na misie, chodiť na misie, to je misionársky rozmer, ktorý ste spomenuli vo svojom príhovore (pozn. autora: narážka na slová pozdravu, ktoré predtým povedal páter generál). Zaujala ma vaša veta: opustiť

Read More
close

Zdieľajte príspevok..