Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022 (Page 4)

Po dvoch rokoch pravidelných video zamyslení nad evanjeliom dňa spúšťame nové série nášho podcastu. Chceme vám v nich ponúknuť rozhovory s redemptoristami a našimi laickými spolupracovníkmi, ktorí pôsobia v provincii Bratislava-Praha. Budeme sa s nimi rozprávať o tom, ako žijú svoje povolanie a charizmu redemptoristov. Svätý Alfonz založil našu kongregáciu v 18. storočí v okolí Neapola, lebo ho Pán povolal ohlasovať radostnú zvesť o hojnom vykúpení chudobným a opusteným obyvateľom na vidieku, ktorým často chýbala aj základná duchovná starostlivosť. Svätý Klement, ktorý preniesol kongregáciu do strednej Európy, žil našu charizmu v 19. storočí veľmi plodne aj uprostred študentov a intelektuálov vo

Read More

„Nachádzame nádej v odvahe našich spolubratov, ktorí zostali v ilegalite na Ukrajine, na Slovensku, v Číne a v mnohých ďalších v ťažkých podmienkach.“ Keď sa dnes ráno schádzame na inauguračnej Eucharistii a vzývame prítomnosť a múdrosť Ducha Svätého, nemôžem si pomôcť, ale cítim, ako dve dnešné čítania zo Svätého písma odrážajú mnohé z našej skúsenosti za posledných niekoľko rokov. Podobne ako učeníci v Jánovom evanjeliu, aj mnohé z našich spoločenstiev sa zhromaždili vo svojich domoch, vo svojich „horných sieňach“, so zamknutými dverami. Dokonca aj dvere našich kostolov boli zamknuté. Dvere boli zamknuté zo strachu - zo strachu z nákazy pandémiou, zo strachu

Read More

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA: V solidarite s misiou v zranenom svete Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri a priatelia, ešte raz vás srdečne pozdravujem z Ríma! Tieto dni sú tu v generálnej kúrii veľmi rušné, pretože vítame delegátov na kanonickej fáze 26. generálnej kapituly a pripravujeme sa na jej začiatok v nedeľu večer 11. septembra. Prípravná komisia, vrátane moderátorov a pomocného personálu, usilovne dokončuje prípravy v Il Carmelo, aby mohla privítať 91 delegátov s hlasovacím právom, spolu s laickými účastníkmi a pomocným personálom - vrátane tlmočníkov, notárov, sekretariátu, kanonického poradcu, odborníkov na komunikáciu a iných odborníkov. Viem, že sa všetci budete naďalej modliť, aby Duch Svätý viedol

Read More

V piatok 2. septembra sa otváracou sv. omšou v prešovskej konkatedrále s o. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom spojenou s odovzdávaním misijných krížov začali prešovské misie, ktoré potrvajú do nedele 11. septembra. Misie sa konajú vo všetkých prešovských farnostiach pod vedením misionárov z rôznych reholí. Redemptoristi z provincie Bratislava-Praha poslali do Prešova dva misijné tímy. Tím P. Michala Zamkovského, Václava Hypiusa a Petra Slobodníka bude viesť misijný program vo Farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III a tím našich misionárov z Litvy P. Rastislava Dluhého a P. Petra Hertela bude zase vo františkánskom kostole sv. Jozefa. Do Prešova príde aj spoločenstvo Rieka Života a

Read More

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri a priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem z Ríma! Budúcu nedeľu, 11. septembra, sa v Karmelitánskom rekolekčnom centre v Ciampine zídu delegáti kanonickej fázy 26. generálnej kapituly. Svätou omšou k Duchu Svätému 12. septembra oficiálne otvoríme slávenie kanonickej fázy. Vďaka neuveriteľnému úsiliu a tvrdej práci Centrálnej prípravnej komisie sme takmer pripravení! Počas štyroch týždňov bude 91 kapitulárov pokračovať v synodálnom procese modlitby, stretnutia, počúvania, rozlišovania a rozhodovania, ktorý sa začal pred viac ako dvoma rokmi. Počas druhého týždňa, od 18. do 25. septembra, sa k nám v tomto procese pripojí päť laických delegátov. Kapitule bude pomáhať 20 pomocných

Read More

V pondelok 29. augusta prijal náš spolubrat Stanislav Marcin CSsR diakonskú vysviacku z rúk biskupa Mons. Jána Kuboša. Do kláštorného kostola redemptoristov v Podolínci, kde sa vysviacka konala, sa zišli spolubratia z našich slovenských i českých komunít, Stanislavova rodina a rodáci z Raslavíc, veriaci a priatelia nielen z Podolínca, členovia spoločenstiev Rieka Života a Shekinah. Otec biskup v homílii rozvíjal myšlienku, že diakon je svätený pre službu, keďže grécky výraz diakonos znamená služobník. Po eucharistii nasledovalo agapé na chodbách kláštora a slávnostný obed. Brat Stanislav bude ako diakon pôsobiť v komunite redemptoristov v Banskej Bystrici v Radvani. Text: br. Lukáš Michalovič

Read More

Brat Stanislav Marcin CSsR bude 29. augusta 2022 v kostole sv. Stanislava v Podolínci vysvätený na diakona. Svätiteľom bude Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Stanislav Marcin, ktorý pochádza z Raslavíc v Košickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2014. Po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku a v Podolínci zložil 15. augusta 2017 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Doživotné sľuby zložil 15. augusta 2020. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2022. Po diakonskej vysviacke bude pôsobiť v komunite redemptoristov Banská Bystrica – Radvaň.

Read More

Veľa slov sa dnes používa nadmerne. V niektorých prípadoch rôzne slová stratili svoj pôvodný význam. Jedným z nich je určite slovo „dobrý", ktoré, bez vzťahu ku kerygme a ľudským dejinám, mnohí považujú za druh spontánnej autogenézy. Čo je dobré? Vytvárajú naše rozhodnutia cesty dobra? Niet pochýb o tom, že mnohé naše rozhodnutia sú často vedené túžbou uprednostniť osobné záujmy alebo bohatstvo pred spoločným dobrom. Tu vzniká morálny problém, alebo ešte inak: čo je v danej situácii morálnym dobrom - s následnou úvahou o morálnych normách, ktorými by sa malo riadiť naše konanie. Niet divu, že mnohí, ktorí čelia nepriazni života, si kladú

Read More

Páter Jan Kuník CSsR a brat Lukáš Michalovič CSsR zložia dnes na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v kostole Srdca Ježišovho na bratislavských Kramároch do rúk provinciála Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Václava Hypiusa CSsR doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Lukáš Michalovič, ktorý pochádza z Prievidze v Banskobystrickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2016. Dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložil 15. augusta 2019 po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (TF TU) študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v magisterskom štúdiu teológie a filozofie na TF TU v 5. ročníku. Jan Kuník pochádza z Písku v Českobudejovickej

Read More

Americký kresťanský portál Aleteia priniesol začiatkom augusta článok Zranila vás Cirkev? Svätý Alfonz vám môže pomôcť. Ublížili vám členovia Cirkvi nejakým spôsobom? Ak áno, máte patróna, svätého Alfonza Ligouriho. Autor Tom Hoopes píše o tom, že mnohí ľudia, ktorí pracujú pre Cirkev - vrátane zasvätených a rehoľníkov - musia neustále bojovať s nevôľou svojich spolupracovníkov či predstavených. Výnimkou neboli ani veľkí svätci: diela svätého Tomáša Akvinského boli cirkvou potláčané, svätého Jána z Kríža uväznili jeho rehoľní predstavení, Janu z Arku dokonca upálili na hranici so súhlasom biskupov. Pravým patrónom zlého zaobchádzania zo strany cirkevných predstaviteľov by mohol byť svätý Alfonz Ligouri. Ako

Read More
close

Zdieľajte príspevok..