Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Misie vo farnosti Jelenec

Od 29. októbra do 6. novembra 2022 viedol P. Ivan Flimel spolu s P. Róbertom Režným misie vo farnosti Jelenec. Stretnutie pre mladých pripravilo naše spoločenstvo Shekinah z Banskej Bystrice – Radvane s P. Jozefom Mihokom.

Fotky z misii:

Foto: František Bumbala

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..