Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi na kongrese plánovali misie

V dňoch 24.-25.10.2022 sa v kláštore redemptoristov v Podolínci za účasti redemptoristických misionárov provincie Bratislava-Praha a taktiež aj viceprovincie Michalovce a laických spolupracovníkov, ktorí sa angažujú pri evanjelizačných spoločenstvách redemptoristov, uskutočnil po ročnej odmlke zapríčinenej pandémiou koronavírusu, misijný kongres. Na stretnutí sa zúčastnili formou online prenosu aj spolubratia, ktorí pracujú v Kaunase v Litve.

Misijný kongres slúži pre formáciu misionárov a ich spolupracovníkov na poli evanjelizácie a taktiež je aj pracovným stretnutím, kde sa plánujú misie a obnovy redemptoristov na budúci rok. Pozvanými prednášajúcimi boli vdp. Peter Olekšák, správca farnosti Hniezdne, ktorý sa zamyslel nad tým, čo očakávajú diecézni kňazi od misií a misionárov. Druhým prednášajúcim bol P. Martin Zanovit CSsR, duchovný správca u sestier redemptoristiek v Kežmarku, ktorý sa podelil o svoje pocity a skúsenosti dlhoročného misionára.

Po diskusiách po obidvoch prednáškach nasledovalo predstavenie a diskusia plánov jednotlivých misijných tímov na rok 2023. Dohromady je naplánovaných okolo 30 apoštolských prác. Veľmi dôležitým aspektom kongresu bol aj spoločný čas modlitby a spoločenstva, ktoré sa pri tomto stretnutí vytvorilo medzi misionármi obidvoch redemptoristických jednotiek dvoch katolíckych rítov a laikmi, ktorí tiež prispeli k plodnej reflexii svojimi úvahami nad misijným dielom rehole.

Text: P. Róbert Režný CSsR

Foto: P. Peter Slobodník CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved