Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi na mestských misiách v Ukmergė

V dňoch 17. až 23. októbra sa v meste Ukmergė (Litva) uskutočnili mestské misie. Mesto Ukmergė je jednou z prvých 12 farností, ktoré boli založené na území Litvy. Aj preto bola vybraná za heslo misií veta zo Svätého písma spojená s krstom: “Ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie“.

Vykonať tieto misie bola pozvaná Komunita z Tiberiady, rehoľa diecézneho práva, ktorá jestvuje už 40 rokov. Komunita bola založená v Belgicku a momentálne pôsobí v Litve a Belgicku. Zakladateľ komunity sa vo svojom misionárskom uvažovaní inšpiroval práve redemptoristami a ich ľudovými misiami. Aj preto bratia s Komunity Tiberiada pozvali redemptoristov vykonať tieto misie spolu s nimi.

Misie sa uskutočnili vo farnosti sv. Petra a Pavla, avšak po návrhu všetkých troch farárov boli na misie pozvaní všetci veriaci z Ukmergė. Na sv. omšiach a misijných stretnutiach sa často zúčastňoval okrem miestneho farára Raimunda Kazaitisa aj farár farnosti sv. Trojice Šarūnas Petrauskas a kňazi slúžiaci vo farnosti sv. Petra a Pavla.

Dva tímy navštívili 9 škôl v meste. Programy sa konali celý týždeň. Redemptoristi mali so sebou celý čas troch laických spolupracovníkov. Okrem nich tím posilnili v niektoré dni aj iní laickí spolupracovníci. Žiaci a študenti živo odpovedali na program a zapájali sa.

Tento misijný program bol prispôsobený potrebám a možnostiam farnosti. Sv. omše boli len večer a po sv. omšiach boli náuky pre mužov, ženy, aj program pre mladých. Večerné náuky sa začali katechézou s názvom: “Bude tu naša farnosť aj o 20 rokov?” V sobotu bolo stretnutie pre deti a mládež od 14:00 do 17:00 na ihrisku a v priestoroch knižnice. Po večernej omši s príhovorom o Márii a modlitbe viedli bratia z Tiberiady stretnutie v knižnici pre veriacich aj neveriacich.

Na záver bol posvätený misijný kríž počas sv. omše, ktorú slúžil arcibiskup kaunaskej arcidiecézy Kęstutis Kęvalas. Po záverečnej omši sa konalo prvé hodnotiace stretnutie prípravnej skupiny misií a misionárov. Veriaci vyjadrili mnohé konkrétne potreby a rozhodnutie zapojiť sa ešte viac do obnovy farnosti.

Text a foto: P. Peter Hertel CSsR a P. Rastislav Dluhý CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved