Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 8)

V nedeľu, 27. júna 2021, Vás pozývame na Deň otvorených dverí do nášho kláštora v Kostolnej - Záriečí, ktorý je spojený s odpustovou slávnosťou Panny Márie Matky ustavičnej pomoci. Celá slávnosť bude prebiehať v záhrade, pri zachovaní všetkých protiepidemiologických opatrení, ktoré sa vzťahujú na bohoslužby. Program začína o 9.00 hodine. Po svätej omši budú pre deti pripravené súťaže, hry, detský bazén so šmýkačkou, skákacie hrady, maľovanie na tvár a veľa iných atrakcií. Osoby, ktoré majú respiračné príznaky ako kašeľ, zvýšenú teplotu nad 37.2 °C alebo sú v karanténe, prosíme, aby sa tejto akcie nezúčastňovali a neohrozovali tak iných. Pri vstupe

Read More

Cirkev si každoročne 7. júna pripomína spomienku sv. Antona Gianelliho, biskupa Bobbio a zakladateľa Dcér Panny Márie Záhrady. Ľahko možno rozpoznať vplyv sv. Alfonza z Liguori na životy ďalších svätcov, predovšetkým na troch redemptoristických svätých, sv. Gerarda Majellu, sv. Klementa Mária Hofbauera a sv. Jána Nepomuka Neumanna. Avšak svätému Alfonzovi sa podarilo inšpirovať a ponúkať svoje učenie a službu aj mimo Kongregácie redemptoristov. To je prípad sv. Antona Maria Gianelliho, talianskeho svätca, ktorý sa narodil dva roky po smrti sv. Alfonza. Sv. Anton Gianelli sa priblížil k učeniu sv. Alfonza ešte skôr, ako bol ten vyhlásený za svätého. Svätec mohol v skutočnosti vidieť svojho

Read More

Denník Štandard priniesol na konci mája rozhovor s P. Jozefom Mihokom CSsR. Hovorí o tom, či sú charizmatici reakciou na sekularizmus, do akej miery v charizmatickom kresťanstve pôsobia emócie, ako funguje dar jazykov a dar poznania. Na otázku, akú veľkú ranu utrpela cirkev na Slovensku a koľko bude trvať, kým sa trochu zahojí, P. Mihok odpovedá: „Myslím si, že oveľa dôležitejšie bude zistiť, koľko ľudí za tento rok rástlo na ceste svätosti. Sčítanie ľudu je veľmi dôležité a je dôležité aj to, aby sme sa prihlásili k viere. To všetko je zásadné. Ale v tejto miestnosti, kde nahrávame tento rozhovor,

Read More

Misie v Čereňanoch pri Prievidzi sa v tíme P. Flimela CSsR uskutočnili ako prvá apoštolská práca po pol roku. Dôvodom bol samozrejme lockdown a s ním súvisiace obmedzenia, ktoré zasiahli do celej spoločnosti na Slovensku.  Farnosť Čereňany vznikla iba pred pár desiatkami rokov oddelením od farnosti Oslany. Farský kostol je zasvätený sv. Márii Magdaléne a pochádza z obdobia okolo roku 1440. Súčasťou farnosti je aj filiálka Chalmová, kde sú aj funkčné kúpele. V celej farnosti je cca 1800 obyvateľov. Dominantou obce je kaštieľ, kde je vyhľadávaná reštaurácia známa po celom Slovensku, a kde sa konajú aj rozličné spoločenské eventy.  Misie začali v sobotu

Read More

V tomto čase od 5. 6. do 13. 6. 2021 vo farnosti na Kramároch prebiehajú ľudové misie, ktoré vedie P. Michal Zamkovský CSsR spolu s pátrami redemptoristami z provinciálneho domu v Bratislave (Puškinova). Je to čas duchovnej obnovy pre celú farnosť. Všetci ste srdečne pozvaní intenzívne prežívať posilu a spoločenstvo s Kristom - Vykupiteľom. „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním (Mt 11,28).“ P. Michal Zamkovský v pozvánke na misie hovoril: „Vieme, že bratislavské Kramáre boli v poslednom čase dosť v centre pozornosti. Sú tam veľké nemocnice, je tam Ministerstvo zdravotníctva SR a iné zdravotnícke inštitúcie, ktoré prechádzali veľkou skúškou. Je to

Read More

Vstup do Spišskej diecézy sa ukázal ako zásadný krok. Práve tu nadviazali redemptoristi blízke vzťahy s mnohými angažovanými kňazmi, v neposlednom rade aj s mladým kaplánom Jánom Vojtaššákom, budúcim diecéznym biskupom. Okrem toho sa dvaja z týchto kňazov rozhodli aj vstúpiť priamo do rehole. Nový priaznivý vietor si všimol aj istý čitateľ Katolíckych novín zo Spiša a už na jeseň 1882 vyzýval ku konaniu ľudových misií aj v Spišskej diecéze: Za príkladom Jeho Eminencie najd. pána kardinála prímasa zaviedol toho leta duchovné cvičenia v dioecesi svojej aj Jeho Excellencia osv. pán biskup spišský. (…) Veru tešíme sa, že učinen vážny počiatok s duch. cvičeniami pre kňazstvo, jakých v biskupii spišskej

Read More

Po niekoľkomesačnej prestávke počas lockdownu budú od soboty 5. júna naši pátri a laickí spolupracovníci opäť viesť ľudové misie. Do bratislavskej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch príde tím P. Michala Zamkovského a laici z misijného spoločenstva Calvary. Misijné sväté omše môžete sledovať online. Na Hornú Nitru, do farnosti Čereňany a Chalmová sa zase vydá dvojica misionárov, P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Piatkový program pre mladých budú viesť laici zo spoločenstva Shekinah z Banskej Bystrice. Zahrňte tieto farnosti a našich misionárov do svojich modlitieb, aby ľudové misie mohli priniesť naozaj bohaté ovocie. Ďakujeme za vaše modlitby! Mediálny tím redemptoristov

Read More

Zatiaľ čo v habsburskej monarchii v druhej polovici 19. storočia tradičné staré rády stagnovali alebo dokonca počtom členov i kláštorov upadali, novšie rehole ako jezuiti a redemptoristi zaznamenali práveže najväčší rozmach. Samotné Uhorsko však ostávalo pre redemptoristov stále zatvorené. Tu znova pomohli diecézni kňazi, ktorí sa dokázali vo viacerých diecézach obdivuhodne zorganizovať a napokon presvedčiť aj svojich biskupov. Sťažnosti proti zákazu misií v roku 1874 odložilo uhorské ministerstvo kultu ad acta. V celej záležitosti sa rozhostilo ticho. Na jar 1875 sa však P. Karel Nováček predsa len opäť objavil na Slovensku. V Banskej Bystrici od 9. februára do 25. marca mával každý piatok nemecké pôstne kázne v katedrálnom chráme. Zároveň v jednom dievčenskom penzióne

Read More

Začiatkom apríla publikovala doktorka Vefie Poels z Radboudovej univerzity v Nijmegene životopis kardinála Willema van Rossuma CSsR (1854-1932). Neobyčajný životný príbeh Van Rossuma - od siroty z mesta Zwolle po vysokú funkciu v kúrii v Ríme - vrhá fascinujúce svetlo na históriu Cirkvi a rímskej kúrie od konca devätnásteho storočia až do medzivojnového obdobia. Bol veľkým stratégom, ktorý stál za celosvetovou misiou Rímskokatolíckej cirkvi. kardinál Willem van Rossum CSsR Pôsobivá kariéra tohto redemptoristu vo Vatikáne sa nezaobišla bez ťažkostí kvôli konfliktom s osobnosťami a ich kultúrami. Naučil sa však dobre udržať sa ako outsider. V roku 1911 sa stal prvým holandským kardinálom

Read More
close

Zdieľajte príspevok..