Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Michalovská viceprovincia má 75 rokov

Dnes – 23. marca 2021 – si gréckokatolícki redemptoristi michalovskej viceprovincie pripomínajú 75. výročie svojho kánonického založenia. Michalovská viceprovincia bola zriadená už 21. decembra 1945 generálnym predstaveným Patrikom Murrayom CSsR v Ríme a promulgovaná v Michalovciach 23. marca 1946. Za prvého viceprovinciála bol vymenovaný o. Dominik Metod Trčka CSsR. Takto bola korunovaná 25-ročná apoštolská činnosť prvých gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku. Redemptoristi oboch obradov prišli na Slovensko už pred 100 rokmi a založili svoj prvý kláštor v Stropkove na jeseň 1921. Začali robiť ľudové misie po celom Slovensku, a to nielen v Prešovskej eparchii, ale aj v Mukačevskej a Križevackej. Venovali sa aj duchovným cvičeniam, unionizmu, šíreniu úcty k Matke ustavičnej pomoci, zakladali rôzne spoločenstvá, vydávali časopis Misionár a ďalšie publikácie. V roku 1931 bol dokončený prvý gréckokatolicky kláštor redemptoristov v Michalovciach; ten sa stal neskôr aj sídlom novej viceprovincie. V čase svojho založenia bola michalovská viceprovincia súčasťou Pražskej provincie a mala tri kláštory: v Michalovciach, v Stropkove a v Sabinove. Tvorili ju 14 kňazi, 11 rehoľní bratia, traja študenti teológie a značný počet juvenistov. V súčasnosti patrí michalovská viceprovincia k provincii Bratislava-Praha a má 29 členov, z toho dvoch rehoľných bratov, jedného stáleho diakona a 26 kňazov. Gréckokatolícki redemptoristi michalovskej viceprovincie pôsobia v troch kláštoroch na Slovensku (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) a v dvoch na Ukrajine (Korolevo a Užhorod). Ich hlavnou misijnou činnosťou sú ľudové misie a školské misie, ako aj spravovanie niekoľkých farností a Baziliky minor v Michalovciach. Prvý viceprovinciál o. Metod Dominik Trčka zomrel mučeníckou smrťou v Leopoldove 23. marca 1959 a bol vyhlásený za blahoslaveného mučeníka Svätým Otcom Jánom Pavlom II v Ríme 4. novembra 2001. Spomedzi redemptoristov michalovskej viceprovincie boli vybratí traja biskupi: Michal Rusnák, Milan Chautur a Marián Andrej Pacák. Redemptoristi michalovskej viceprovincie vydávajú mesačník Misionár a knihy vo Vydavateľstve Misionár. Tento rok si redemptoristi pripomínajú viacero ďalších výročí: 20 rokov od beatifikácie bl. Metoda Dominika Trčku CSsR, 30 rokov ich obnovenej misijnej činnosti na Zakarpatí, 25 rokov od založenia prvého kláštora na Zakarpatí v Koroleve, 90 rokov od založenia michalovského kláštora, 110 rokov od narodenia prvého slovenského redemptoristu Božieho služobníka o. Jána Ivana Mastiliaka a predovšetkým 100 rokov ich stálej apoštolskej prítomnosti na Slovensku a založenia prvého kláštora v Stropkove.

o. Metod Marcel Lukačik CSsR, protoihumen

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved